Föräldrastöd för nyanlända i Göteborgsregionen


Projektet ”Föräldrastöd för nyanlända i Göteborgsregionen” är AVSLUTAT, det drevs av Göteborgsregionen och Göteborgs Stad tillsammans under perioden september 2018 till december 2019. På den här sidan och de olika länkarna kan du läsa mer om projektet.

Delmål i projektet (som nu är avslutat):

  1. Kompetensutveckling för, i första hand, socialsekreterare. Fokus är mötet och arbetet med nyanlända familjer (Ansvarig: Göteborgsregionen).
  2. Vidareutveckling av arbetet med föräldrastödskurser inom ramen för samhällsorienteringen  på Integrationscentrum, numera Samhällsorienterande insatser efter namnbyte. (Ansvarig: Göteborgs Stad). 
  3. Erfarenhetsutbyte mellan och ökad samverkan inom medverkande kommuner med fokus på arbetet med nyanlända familjer (Ansvarig: Göteborgsregionen).

Delmål 1, kompetensutveckling för personal: att projektet ska genomför fyra utbildningsdagar för tjänstepersoner som arbetar med målgruppen nyanlända.

Delmål 2, föräldrastödskurs: att vidareutveckla och pröva såväl metod och material för den föräldrastödskurs som sedan tidigare utvecklats av enheten Samhällsorienterande insatser, Göteborgs Stad (tidigare Integrationscentrum). Här kan du läsa mer om föräldrastödskursen och anmäla dig

Delmål 3, erfarenhetsutbyte: att anordna regionala träffar där 3-4 kommuner åt gången möts för att diskutera teman som samverkan, tillitsskapande och informationsspridning.  

Finansiering och medverkan i projektet

Projektet finansieras av Länsstyrelsen. Medverkande kommuner är Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndals stad, Partille, Stenungssund, Öckerö och Göteborg.

Göteborgsregionens webb kan du läsa mer om projektet och ta del av den följeforskning som finns knuten till projektet.