Utvecklingsprojekt och Arkiv


Samhällsorienterande insatser, före detta Integrationscentrum, rymmer flera kurser och aktiviteter - samhällsorientering, fördjupningskurser i föräldrastöd och i digital kompetens samt tematräffar.

På den här sidan kan du läsa om nya aktiviteter och program som drivs i projektform eller som riktad satsning. 

Welcome House  här kan du som nyanländ i etablering träffa samhällsvägledare, boendevägledare och karriärvägledare för att få råd och stöd i olika frågor.

Starka föräldrar — ökat fokus på föräldrars ansvar i kursen Förälder i Nytt Land 

Föräldrastöd för nyanlända i Göteborgsregionen (kursen Förälder i nytt land erbjuds, men projektet är avslutat)

Digital delaktighet (kursen Digital kompetens erbjuds, men projektet är avslutat) 

Nyckelprojektet  projektet är genomfört och avslutat