Kursen i samhällsorientering ges på ditt modersmål och bygger på diskussion och dialog. Foto: Pixabay

Samhällsorientering


På Samhällsorienterande insatser kan du studera samhällsorientering. Det ger dig en bra start i Sverige. Kursen är på ditt eget språk. Här lär du dig mer om hur det svenska samhället fungerar.

Vill du veta mer om samhällsorienteringen? 

www.goteborg.se/samhallsorientering kan du läsa mer om samhällsorienteringens innehåll och kursupplägg. Annars kan du anmäla dig på länken här under.  

Anmäl dig till samhällsorientering

Om du är nyanländ och har en etableringsplan ska du själv anmäla dig till kursen i samhällsorientering. Om du har kontakt med socialtjänsten, kan din handläggare anmäla dig. Du som är anhöriginvandrare kan också gå kursen.

Anmäl dig till samhällsorientering i formuläret här 

Anmälan av Arbetsförmedlingen eller annan myndighet

Om du arbetar på Arbetsförmedlingen, kommunen eller en annan myndighet och vill anmäla en person till en kurs i samhällsorientering kan du anmäla via databasen SODA. Du behöver användarnamn och lösenord.