Foto och film på gruppträningen

Vi värnar om alla besökares integritet. Det finns många anledningar till att personer inte vill synas på bild och det är viktigt att alla känner sig bekväma med att besöka idrotts- och föreningsförvaltningens anläggningar. Därför har vi en riktlinje för foto och film.

Foto- och filmförbud i omklädningsrum

I omklädningsrum råder foto- och filmförbud. Du får inte heller fotografera eller filma under pågående gruppträningspass eftersom det kan störa.

Du får dock fotografera och filma utanför gruppträningssalen, i entrén och utanför omklädningsrum. Undvik dock att fota eller filma andra besökare utan deras tillåtelse.

Undantag

Undantag från riktlinjen gäller:

  • de som fotar eller filmar på uppdrag av idrotts- och föreningsförvaltningen som driver anläggningen,
  • extern aktör som fått tillstånd att fotografera eller filma.

Det är anläggningens chef som beslutar om en extern aktör får tillstånd. Avgörande för om tillstånd ges är syfte, tidpunkt och om fotograferingen kan ske utan att verksamheten störs.

Personer som är med på bild eller i film ska få information om fotograferingen, vad bilderna ska användas till och att det är frivilligt att ställa upp på bilden. Du ska alltid ha möjlighet att besöka oss utan att bli filmad eller fotad. I vissa fall behöver medverkande personer skriva på ett samtyckesavtal.

Miljö- och gruppbilder, där enskilda personer inte går att identifiera, får publiceras utan den enskildes medgivande. Detta undantag görs för att de som har till uppgift att skildra anläggningens verksamhet ska kunna genomföra sitt uppdrag.

Se film om fotoförbud i omklädningsrum

 Animerad film som handlar om förbudet att fota i omklädningsrum . Filmen visar vem gör rätt och vem som gör fel. Det är exempelvis inte tillåtet att ta selfies i omklädningsrummet, eftersom andra kan råka hamna med på bild. Du kan också råka tappa mobilen så att den går sönder och det blir glassplitter som kan skada dig och andra. Du ska lämna mobil och kamera i ditt skåp, då är du en Poolare.