Två elever läser varsin bok i skolans bibliotek.

Hörselgymnasiet


Hos oss på Katrinelundsgymnasiet får du med en dokumenterad hörselnedsättning en lugn studiemiljö. Vi erbjuder specialinredda klassrum, undervisning i små grupper och specialutbildade lärare.

Extra stöd

Hos oss på Katrinelundsgymnasiet får du med hörselnedsättning en lugn studiemiljö. vi erbjuder specialinredda klassrum, specialutbildade lärare och undervisning i små grupper. 

Anpassade klassrum

Våra små klassrum är försedda med hörselteknisk utrustning och om du har undervisning i en hörande klass kan du få med dig lämpliga hjälpmedel. Ni är sällan fler än åtta elever i ett hörselklassrum.

Program

Om du har en dokumenterad hörselnedsättning är du välkommen att söka till Katrinelundsgymnasiet och något av skolans program  Naturvetenskap, Samhällsvetenskap och Ekonomi. Individuellt val läser man i stora klasser.

Om du inte är behörig  IM

Skulle du inte vara behörig till gymnasiet kan du ändå ansöka om att gå hos oss - vi hittar då en lämplig studieväg för dig utifrån dina förutsättningar. Du kan läsa grundskolekurser i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap. Det kan även innebära att du läser med eleverna i ett ordinarie program utom i något enstaka ämne.

Du får extra stöd

Våra lärare är i regel specialutbildade för att undervisa elever med hörselnedsättning. Vi har speciallärare och har även en teckenspråkskunnig elevassistent. Skolan erbjuder stöd och hjälp under hela din utbildning.

Besök oss!

Varje höst har vi ett informationsmöte för elever med hörselnedsättning. Om ni behöver tolk så bokar ni det själva.

Du är även välkommen att se hur vi har det och följa undervisningen en eller två dagar. Kontakta oss så ordnar vi det!

Annica Albrechtson, utbildningsledare
0702-30 39 55
annica.albrechtson@educ.goteborg.se

Laila Gordon Von Hacht
Rektor 
laila.gordon.von.hacht@educ.goteborg.se
031-367 05 72

Christina Flood
Studie- och yrkesvägledare
christina.flood@educ.goteborg.se
0730-69 95 64