Bild på elev på väg in i skolan.

Hela Eleven Hela Vägen

På Katrinelundsgymnasiet arbetar vi med hela elevens utveckling, utbildning och välmående. Oavsett om du är Elitidrottare eller inte så är det viktigt att jobba mot högt uppsatta mål och att jobba med en helhet inom studieresultat såväl som att växa som person under studietiden.

Läs mer i vår broschyr och titta på våra filmer där du träffar några av våra elever.


Rundtursfilm https://youtu.be/GKny0L9Fr1I


Presentationsfilm Elitidrottsgymnasiet https://youtu.be/BKZVYxpx4O4


Hela Eleven Hela Vägen!