Amerikansk fotboll


Du kan välja att läsa ekonomi, naturvetenskap eller samhällsvetenskap. Du kan även vara elitidrottare och välja att läsa på vår grannskola Bernadottegymnasiet. För att komma in på amerikansk fotboll behöver du först bli idrottsligt antagen. Sedan söker du till programmet den vanliga vägen - där sker urvalet med hjälp av betyg.

För dig som vill utvecklas som amerikansk fotbollsspelare är det här en utmärkt möjlighet att kombinera gymnasiestudier med en satsning på amerikansk fotboll. Utbildningen syftar till att utbilda och utveckla ungdomar till elitidrottare. Utbildningen är både praktiskt och teoretiskt. Förutom själva idrottsutövandet får eleverna också kunskap om träning och vad som krävs för att öka prestationsförmågan. Det handlar om metoder och teorier för prestationsutveckling samt förmåga att planera, genomföra och utvärdera tränings- och tävlingsverksamhet.

Vi tränar tre dagar i veckan och terminerna delas in i olika block där vi tränar på olika delar av att bli och vara en elitidrottare i amerikansk fotboll. I de block då vi tränar amerikansk fotboll så ligger fokus på att lära ut teknisk baskunskap som ska ligga till grund för en fördjupning och förfining till en hög internationell nivå. I de block då vi har fysträning är målet att öka elevernas styrka, snabbhet och explosivitet. Vi använder för SWE3 utvecklade fysiska kravprofiler och alla elever har ett individuellt anpassat träningsprogram med målsättningar baserade på sin position. Varje år genomförs tre testtillfällen för att dokumentera och utvärdera individuell progression.

För att öka förståelsen för vad som krävs av en elitidrottare kommer eleverna även utbildas i ämnen som: anatomi, träningslära, ledarskap, och kost med utifrån ett amerikansk fotbollsperspektiv. Dessutom tillkommer en fördjupning inom amerikansk fotboll i form av exempelvis spelsystem, regler, strategi och taktik.

Alla elever kommer erbjudas möjlighet att delta i Göteborg Marvels träningar men uppmanas att träna och spela med sitt klubblag.

Ansökningsprocessen

Sista ansökningsdag är 1 december 2023. De sökande kommer kallas på en testdag i mitten av december där fystester kommer genomföras. Mer information om testdagen kommer via mejl efter anmälan. Besked om antagning lämnas i mitten av januari. Observera att elever även behöver söka och antas till något av de program som erbjuds på Katrinelunds- eller Bernadottegymnasiet.

Ansök genom att fylla i detta formulär.

Kontaktperson

Andreas Fingal Backström
specialidrottslärare och verksamhetsansvarig
andreas.backstrom@educ.goteborg.se