Elever studerar i biblioteket.

Studiesupport för elitidrott

I studiesupporten kan du som är idrottselev träffa lärare med olika kompetenser. De kan stötta dig i ditt skolarbete så att du kan lyckas med både studier och idrott. Lärarna kan hjälpa dig i olika ämnen såväl som med studieplanering. Du kan sitta här om du har tid över tillsammans med kamrater under skoldagen eller innan träning. Du hittar oss i A204!

Öppettider:
måndag: 14.00-16.00
tisdag: 14.00-16:00
onsdag: 10.00-16.00
torsdag: 14.00-16.00
fredag: 10.00-11.00

Lärare i studiesupporten:

Helene Berg
Lärare engelska och svenska
helene.berg@educ.goteborg.se

Karin Magnusson
Specialpedagog Naturprogrammet och studiesupport
karin.magnusson@educ.goteborg.se
0705-30 99 92

Katrina Maiqvist
Lärare biologi, kemi, matematik och naturkunskap
katarina.maiqvist@educ.goteborg.se
0728- 56 79 85

Sofia Martinsson
Lärare historia och samhällskunskap
sofia.martinsson@educ.goteborg.se
0728-56 69 32

Lena Nilsson
Lärare psykologi, samhällskunskap, sociologi och Humanistisk och samhällsvetenskaplig fördjupning.
0736- 54 14 23

Martin Albinsson
Lärare matematik, fysik och svenska som andraspråk.
0736-20 89 63