Lärare och fyra elever räknar matematik i ett klassrum.

Hörselgymnasiet

Hos oss på Katrinelundsgymnasiet får du med en dokumenterad hörselnedsättning en lugn studiemiljö. Vi erbjuder specialinredda klassrum, undervisning i små grupper och specialutbildade lärare.

Extra stöd

Skolan erbjuder stöd och hjälp under hela din utbildning. Våra lärare har i regel lång erfarenhet av att undervisa elever med hörselnedsättning. Vi har specialpedagog, talpedagog och teckenspråkskunniga elevassistenter.

Anpassade klassrum

Våra små klassrum är försedda med hörselteknisk utrustning och om du har undervisning i en hörande klass kan du få med dig lämpliga hjälpmedel. Ni är sällan fler än åtta elever i ett hörselklassrum.

Program

Du kan välja mellan något av skolans program - naturvetenskap, samhällsvetenskap, ekonomi eller vård och omsorg. Alla program går att kombinera med en satsning mot elitidrott.

Om du inte är behörig

Skulle du inte vara behörig till gymnasiet kan du ändå ansöka om att gå hos oss - vi hittar då en lämplig studieväg för dig utifrån dina förutsättningar. Du kan läsa grundskolekurser i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap.

Besök oss!

Varje år har vi ett informationsmöte för elever med hörselnedsättning. Om ni behöver tolk så bokar ni det själva.

Du är även välkommen att se hur vi har det och följa undervisningen en eller två dagar. Kontakta oss så ordnar vi det!

Annica Albrechtson, utbildningsledare
0702-30 39 55
annica.albrechtson@educ.goteborg.se

Ingrid Blaxhult, rektor
0702-40 35 65
ingrid.blaxhult@educ.goteborg.se

Christina Flood
Studie- och yrkesvägledare
christina.flood@educ.goteborg.se
0730-69 95 64