Badminton

Du kan välja att läsa ekonomi, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller vård och omsorg. Du kan även vara elitidrottare och välja att läsa på vår grannskola Bernadottegymnasiet. För att komma in på en idrottsutbildning måste du först ansöka till ditt specialidrottsförbund. Sedan söker du till programmet den vanliga vägen - där sker urvalet med hjälp av betyg.

Verksamhetsansvarig badminton

Johan Blom
johan.blom@educ.goteborg.se
0709-700 459 eller 0728-567 773

Badminton Swedens informationssida


Om specialidrottslärarna

Johan Blom — specialidrottslärare och verksamhetsansvarig.
Anton Lundén — individuell utveckling 1 gång/vecka.
Mikael Westerbäck — sparring/tränare 1 gång/vecka.


Träningstider

Måndag 07:30 — 09:00
Onsdag 07:30 — 09:00
Fredag 07:30 — 09:00

Plats för träning

Fjäderborgen och Katrinelundsgymnasiets idrottshus.


Svar på vanliga frågor

Var bor jag om jag inte redan bor i Göteborg?

Vi ser gärna att eleverna, åtminstone under första året, är inneboende i en familj med badmintonanknytning. Vi har ett samarbete med klubbarna i Göteborg som möjliggör den lösningen.

Vilken klubb spelar jag för?

Det finns inget krav på att byta klubbtillhörighet när du börjar hos oss. Vi har ett tätt samarbete med stadens klubbar och efter dialog mellan elev, klubb och utbildningen hittar vi den bästa lösningen för varje individ.

En träningsavgift tillkommer som regel.

När är uttagningarna och hur ser uttagningsprocessen ut?

Vi bjuder i första hand in individuellt till träningstillfällen och samtal under höstterminen. Skolan har ett öppet hus där den verksamhetsansvarige visar runt den som är intresserad på skolans område och presenterar verksamheten.

Ansökan till Badminton Sweden är 1 december. Antagna spelare bjuds till Göteborg för träning och förberedande samtal under vårterminen.