Foto: Facethebook

Förälder i nytt land

Förälder i nytt land är en frivillig kurs i föräldraskap på Integrationscentrum. Kursen ges på arabiska, somaliska, dari och tigrinja. Intresserad?

Vill du diskutera hur det är att vara förälder i ett nytt land? Känner du oro för vad som förväntas av dig som förälder i Sverige? Vill du prata om hur du kan sätta gränser och stötta ditt barn eller tonåring? Anmäl dig till kurs om att vara förälder i Sverige på ditt språk!

Kursen "Förälder i nytt land" leds av en lärare från Integrationscentrum på arabiska, somaliska, dari och tigrinja. Ni träffas vid 9 tillfällen, 2,5 timmar per gång. Under kursen får du också träffa personal från socialtjänst och ungdomsmottagning. Intresserad? Välkommen med din anmälan!

Anmälan till kursen Förälder i nytt land

Du anmäler dig till föräldrakursen i kansliet på Integrationscentrum, adress: Andra Långgatan 19, entréplan. Anmälningsblankett med information om kursen på olika språk hittar du längst ner på denna sida.

Du kan också anmäla ditt intresse med vår webbanmälan:

Kursanmälan— Förälder i nytt land


Frågor om kursen

Har du frågor eller vill veta mer om föräldrakursen, är du välkommen att kontakta Maria Ottosson eller Anders Boklund Ferreira:

maria.ottosson@socialresurs.goteborg.se

anders.boklund@socialresurs.goteborg.se

Vad säger tidigare deltagare om kursen?

Här är några röster från tidigare deltagare i kursen:

"Den här kursen är en brygga som (…) bygger ihop mellan barnet, hemmet, skolan, förskolan och allt det där."

"Barnen frågar mer, de döljer inte saker som de har gjort innan, saker som händer med dem."

"Vi har lärt oss mycket ifrån kursen, hur man bygger förståelse mellan oss och barnen."

"Att prata med barnen, att lyssna på dem, att fråga dem vad de vill och göra dem delaktiga."

"Vi har lärt oss mycket från den här kursen och hur vi ska bete oss mot barnen. Vi har haft rädsla som vi inte längre har efter vi har fått information härifrån."

Länkar för dig som vill läsa mer

I Vårt Göteborg kan du läsa artikel om föräldrastödskurserna på Integrationscentrum. På Göteborgsregionens webb kan du läsa om det nu avslutade projektet för att utveckla och sprida föräldrastödet till intresserade!