Kansli

Här ser du när vårt kansli på Integrationscentrum är öppet och vad du kan få hjälp med när du besöker oss. OBS! All undervisning är stängd tillsvidare och ersätts med distansutbildning, för att undvika smitta. Informationskontor på flera språk har öppet som vanligt.

Kansliet på Integrationscentrum kan hjälpa dig med:

  • anmälan till samhällsorientering, andra kurser och aktiviteter. OBS! Samhällsorienteringen är stängd tillsvidare och ersätts med distansutbildning, för att undvika smitta.
  • schemaändring
  • komplettering
  • intyg och
  • diplom vid avklarad kurs.

Kansliet är öppet:

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
8.45-12.15 8.45-12.15 8.45-12.15 8.45-12.15
Lunch Lunch Lunch Lunch
12.45-17 12.45-17 12.45-17 12.45-17 12.45-15.30

Adress och telefon:

Andra långgatan 19, entréplan
031-367 91 50

Välkommen!