Våra bassänger

I Hammarbadet finns bara en bassäng. Den används framför allt för simundervisning, men är också öppen för allmänheten vissa tider.

Temperatur: cirka 30 grader
Längd: 17 meter
Bredd: 12 meter
Djup: 0.8 - 1.2 meter
Max antal personer per timme: 40