Åldersgränser


Här finns information om åldersgränser som gäller i simhall och gym samt krav på simkunnighet och max antal barn som en vuxen får ha ansvar för.

Simhall

Från det år ett barn fyller 8 år

Ska pojkar använda herrarnas omklädningsrum och flickor damernas omklädningsrum.

0–11 år

Måste barnet bada tillsammans med badande simkunnig vuxen som har barnet under uppsikt. Du får som mest ha med dig tre barn under tolv år.

Från det år ett barn fyller 12 år

Kan simma 200 meter

Får barnet bada på egen hand.

Kan inte simma 200 meter

Måste barnet bada tillsammans med en simkunnig vuxen.

Simkunnig badande vuxen med barn

Får som mest ha ansvar för tre barn under tolv år.

Se film om föräldrars ansvar i simhallen

Animerad film (utan tal) som handlar om vilket ansvar du som vuxen har för de barn du har med dig till simhallen. Filmen visar vem gör rätt och vem som gör fel. Det är exempelvis inte tillåtet att sitta och läsa eller kolla mobilen medan barnen badar. Du ska vara i vattnet nära dina barn när de badar. Du får som mest ha med dig tre barn under tolv år. Följ de reglerna så är du en Poolare.

Gym

Från det år ett barn fyller 13 år

Får barnet träna själv på gymmet, efter genomgång med instruktör.