Fri badentré för pensionärer och barn

Pensionärer som bor i Göteborg har gratis entré till simhallen på vardagar före klockan 14. Barn, upp till det år de fyller 12, har gratis entré till simhallen i sällskap av en badande vuxen.

Vem har fri entré?

Alla pensionärer (ålders-, sjuk- och förtidspensionärer) har fri entré på vardagar före klockan 14. Alla barn, upp till de år de fyller 12, har gratis entré i sällskap av en ansvarig badande vuxen.

I vilka simhallar gäller fri entré för pensionärer och barn?

Fri entré gäller på alla kommunala simhallar i Göteborg, men i olika omfattning. Informationen på denna sida gäller:

Läs mer om vad som gäller på Valhallabadet på deras webbplats.

Vilka tider är det fri entré?

Pensionärer har fri entré på vardagar (måndag till fredag) före klockan 14. Undantag gäller när bassängen/simhallen är bokad för annan verksamhet eller är stängd. Information om detta finns på respektive simhalls webb. 

Barn, upp till de år de fyller 12, har alltid fri entré så länge de har sällskap av en ansvarig badande vuxen. Undantag gäller under vuxenkvällar (då det är 18-års gräns), när bassängen/simhallen är bokad för annan verksamhet eller är stängd. Information om detta finns på respektive simhalls webb.  

Hur får jag som är pensionär fri entré?

  • Du ska kunna visa upp legitimation som visar att du är 65 år eller äldre. Om du är sjuk eller förtidspensionär behöver du ta med dig ett intyg från Försäkringskassan (Intyg för förmånstagare).

  • Du behöver ett armband som gäller för inpassering. Du hämtar ditt armband i receptionen på någon av simhallarna. Visa din legitimation i receptionen och betala en deposition på 100 kronor så får du ditt armband. Med ett armband behöver du inte gå fram till receptionen varje gång utan registrerar själv din entré genom att hålla armbandet mot kortläsaren vid inpasseringsgrinden. Armbandet gäller för inpassering i sex månader och fungerar på Angered Arena, Askims simhall, Frölundabadet, Hammarbadet, Lundbybadet och Kärra simhall. 

Hur får jag fri entré för medföljande barn?

  • Prata med personalen i receptionen i simhallen så hjälper de dig.