Föreläsningar och workshops

Alla föreläsningar och workshops är kostnadsfria men anmälan krävs till alla. Se hur du ska göra under respektive aktivitet. Vid entré till föreläsning kan du behöva visa upp vaccinationsbevis. Detta kan ta lite längre tid, så kom gärna i god tid och ha ditt vaccinationsbevis redo.

Olika behövs
– Jag behöver Hedvig

Torsdag 3 mars kl. 18
Frölunda Kulturhus, Stora salen
Jessica Roos Rahmquist, journalist och författare till boken Jag behöver Hedvig, delar med sig av tankar och känslor kring att få ett barn med Downs syndrom, om rädslan att förlora henne och om varför det är så viktigt att olika får ha sin självklara plats i vårt samhälle. ”Alla människor behövs och fyller sin funktion på jorden”, säger Jessica.
Föreläsning i samverkan med Frölunda Kulturhus.
Boka gratisbiljett i receptionen på Frölunda Kulturhus, 031-366 27 25 eller på www.ticketmaster.se.

Utseendekultur och kroppsmissnöje bland unga

Hur främjar vi en positiv kroppsuppfattning?

Torsdag 17 mars kl. 18
Frölunda Kulturhus, Stora salen
Kristina Holmqvist Gattario är docent i psykologi vid Göteborgs universitet och har de senaste 15 åren forskat om ungas tankar och känslor kring kropp och utseende. Föreläsningen kommer att handla om vad som formar dessa tankar och känslor kring utseende och vad kroppsmissnöje kan få för konsekvenser. Framför allt kommer föreläsningen handla om positiv kroppsuppfattning, vad som kännetecknar en sådan och hur vi kan få fler unga att tänka positivt om den egna kroppen.
Boka gratisbiljett i receptionen på Frölunda Kulturhus, 031-366 27 25 eller på www.ticketmaster.se.