Foto: Peter Svensson

Hälsorådgivning


Med anledning av renovering av Frölunda Kulturhus kan ingen rådgivning ske i Hälsohörnan. Se under respektive rådgivare för information om hur rådgivningen sker under våren.

Personligt ombud

Måndagar kl. 13–14.30
5 februari, 4 mars, 8 april och 6 maj
Ring 031- 497627 under rådgivningstiderna.
Samlas tomma mjölkpaket på matbord och diskbänk? Ligger nästan alla kläder i tvätten? Mår du dåligt?
Tillsammans med Personligt ombud från Bräcke diakoni undersöker vi vilken hjälp som finns att få.

Reumatism

Har du smärta, stelhet eller andra besvär? Kanske misstänker du reumatisk sjukdom? Vi ger råd och stöd om vart du
kan vända dig för att få hjälp. Vi svarar på frågor om reumatiska sjukdomar och om allt vi som förening kan vara  behjälpliga med.
Välkommen att kontakta Reumatikerdistriktet/föreningen Göteborg via e-post rig@telia.com eller telefon 031-24 93 00.