Hälsoguide

Är du intresserad av att lära dig mer om levnadsvanor och vill göra skillnad för andra människors hälsa? Eller är du intresserad av att ta hjälp av hälsoguider för att nå ut med hälsoinformation?

Bli hälsoguide

Vad gör en hälsoguide?

Som hälsoguide kan du prata med andra om hälsa, ge lätt information om hälsa och guida till verksamheter som är bra för hälsan. Att vara hälsoguide är framförallt ett volontärarbete.

Vem kan bli hälsoguide?

 • Du bor eller har sysselsättning (till exempel jobb, utbildning, förening eller församling) i sydvästra Göteborg.
 • Du kan läsa och prata svenska och vi ser helst att du har ett annat modersmål än svenska.

Så här blir du hälsoguide

​För att bli hälsoguide behöver du först gå två kurser. Kurserna är gratis och du behöver inte ha några förkunskaper.

Steg 1, introduktion till hälsoguide: Du får lära dig om mat, sömn, stress, motion och annat som påverkar hälsan. Kursen tar 10 timmar och är på flera tillfällen under kvällstid. Efter introduktionen kan du anmäla dig till Steg 2, hälsoguidesutbildningen.

Steg 2, hälsoguidesutbildning: Du får lära dig mer om vad som påverkar hur vi mår och du får öva på att prata med andra om hälsa. När du har blivit hälsoguide finns det möjlighet att få mer utbildning, handledning och du kan få mindre betalda uppdrag genom Hälsoteket. 

Planerade utbildningar

 • Höstterminen 2023 hålls Steg 1 .
 • Vårterminen 2024 hålls Steg 2 för dig som har gått Steg 1 .

Kontakta Hälsoteket

Har du frågor eller vill anmäla dig till Steg 1 introduktion till hälsoguide, kontakta Hälsoteket i Väster.

Telefon: 031- 366 26 88
E-post: halsoguide@socialsydvast.goteborg.se  

Hälsoguider finns också på hälsoteken i Angered och Östra Göteborg.
För mer information om deras utbildningar ring eller maila:

Telefon: 031-365 44 66
E-post:  halsoguide@socialnordost.goteborg.se

Ta hjälp av en hälsoguide

Vad gör en hälsoguide?

Hälsoguiderna har fått en 30 timmars utbildning i frågor som rör hälsa och levnadsvanor. Teman som mat, sömn, stress, motion, tobak, hälso- och sjukvårdssystemet, normer och likabehandling, samtalsmetodik och förebyggande hälsoscreeningar har behandlats i utbildningen. Stort fokus ligger på guidande och att hälsoguiderna ska ha kännedom om när och var det är lämpligt att hänvisa vidare.

Bland hälsoguiderna i Sydväst finns flera språk representerade såsom arabiska, somaliska, persiska, dari, kurdiska, serbiska, bosniska, kroatiska, kinesiska, spanska med flera. Hälsoguiderna befinner sig i flertalet olika nätverk såsom kultur- och idrottsföreningar, ideella organisationer och nätverk av familj och vänner.

Hälsoguidernas uppdrag är att informera om hälsofrämjande verksamheter och förmedla enklare hälsoinformation. De kan fånga upp behov i sina nätverk och fungera som en länk till grupper som vi har svårt att nå. 

Vad kostar det att ta hjälp av en hälsoguide?

En hälsoguide ska arvoderas med 170 kronor per timme för sitt uppdrag. Ni som verksamhet står själva för arvoderingen om inget annat avtalats.

Från start till slut – såhär går en bokning till

 • Kontakta Hälsoteket i Väster med din förfrågan, beskrivning av er utmaning och önskemål.
 • Om förfrågan ligger inom ramarna för hälsoguidernas uppdrag, gör vi en matchning för att försöka hitta en hälsoguide som är intresserad av uppdraget.
 • Innan arbetet påbörjas tar vi i samråd fram en plan med mål, ansvarsfördelning och metoder för uppföljning.
 • Efter insatsens avslut har vi ett möte för att stämma av resultat, erfarenheter och fortsatt samverkan.

Hälsoguiderna i Sydväst har exempelvis haft uppdrag rörande

 • Informationsspridning om covid-19.
 • Vaccination av covid-19 i samarbete med Konsument och Medborgarservice. 
 • Tobaksavvänjning och fysisk aktivitet i samarbete med Regionalt Cancercentrum Väst.
 • Fysisk aktivitet och FaR i samarbete med Centrum för Fysisk aktivitet.
 • Informationsspridning om föräldrastöd och förskolan i samarbete med Familjecentrerat Arbete i sydvästra Göteborg.
 • Valdeltagande i samarbete med Demokrati och Medborgarservice.

Kontakta Hälsoteket

Har du frågor eller vill undersöka möjligheten samarbeta med hälsoguider, kontakta Hälsoteket i Väster.

Telefon: 031- 366 26 88
E-post: halsoguide@socialsydvast.goteborg.se