Föreläsningar och workshops

Alla föreläsningar och workshops är kostnadsfria men gratisbiljett krävs till alla. Se hur du ska göra under respektive aktivitet.

Alkoholvanor bland dagens äldre

– Hur dricker dagens 70-åringar jämfört med tidigare generationer?
Onsdag 12 oktober kl. 16
Frölunda Kulturhus, Lilla salen
Under de senaste decennierna har alkoholkonsumtionen minskat i Sverige i alla åldersgrupper, med undantag för gruppen över 65 år. Felicia Ahlner är doktorand vid Göteborgs universitet och forskar om alkoholvanor hos äldre.
Baserat på material från H70-studierna, hälsoundersökningar på 70-åringar utförda i Göteborg, kommer Felicia att berätta om hur alkoholvanorna hos äldre ser ut idag och på vilket sätt de ändrats jämfört med tidigare generationers. Föreläsningen kommer också ta upp möjliga anledningar till att det ser ut som det gör samt risker med ett ohälsosamt alkoholbruk.
Boka gratisbiljett i receptionen på Frölunda Kulturhus, 031-366 27 25 eller på www.ticketmaster.se.

Stötta barns språkutveckling! INSTÄLLD

Torsdag 20 oktober kl. 17.30-19
Frölunda Kulturhus, Lilla salen
Alla barn behöver språkstimulans men en del barn behöver det extra mycket! Under en inspirerande föreläsning med
Elvira Ashby får vi lära oss mer om språkstörning samt hur vi med enkla strategier och språklekar kan stötta förskolebarn att utveckla exempelvis språkförståelse, ordförråd och uttal.
Elvira Ashby är logoped med lång erfarenhet av att arbeta med barn som är sena i tal- och språkutvecklingen, huslogoped på Hatten Förlag och författare till de språkstimulerande bokserierna Ajja & Bajja och Snicksnacksnoken samt fackboken Språkstimulera mera!
Föreläsning i samverkan med Frölunda bibliotek.
Boka gratisbiljett i receptionen på Frölunda Kulturhus, 031-366 27 25 eller på www.ticketmaster.se.

Engångsbokcirkel om Frida Boisens roman Berätta aldrig det här

Onsdag 26 oktober kl. 18
Hälsoteket och Biblioteket bjuder in till boksamtal kring romanens vilja att bryta tabun att tala om suicid och psykisk ohälsa i nära relationer. Romanen finns att låna på biblioteket.
Anmälan till bokcirkeln: 031-366 28 64.

Diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar

Onsdag 9 november kl. 18–19.30
Frölunda Kulturhus, Lilla salen
Katarina Eeg-Olofsson, överläkare vid Diabetescentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset, föreläser om hur man kan påverka sitt blodsocker och allmänna hälsa med mat, motion och medicin.
Boka gratisbiljett i receptionen på Frölunda Kulturhus, 031-366 27 25 eller på www.ticketmaster.se.

Psykisk livräddning

– att skapa större trygghet kring ämnet självmord
Torsdag 17 november kl. 18-20
Frölunda Kulturhus, Lilla salen
Om någon drabbas av hjärtstopp finns hjärt-lungräddning (HLR), men hur gör vi för att hjälpa när någon mår psykiskt dåligt?
Psykisk livräddning (PLR) tar upp vad vi som medmänniskor kan göra när vi möter människor som har tappat livsviljan eller befinner sig i en kris. Hur kan vi prata om det som känns svårt och tungt? När är det akut läge och hur kan vi hjälpa någon vidare? Föreläsare: Linda Flood, Suicidprevention i Väst.
Boka gratisbiljett i receptionen på Frölunda Kulturhus, 031-366 27 25 eller på www.ticketmaster.se.