Foto: Lo Birgersson

Öppna träffar

För våra öppna träffar behövs ingen anmälan.

När livet värker

Torsdagar kl. 10–12
Axelhuset, Axelrummet.
Axel Dahlströms Torg
Välkommen till sju fristående träffar om smärta i kropp och själ. Vi pratar om vad i livet som värker och hur vi kan hantera
det. Du kan delta aktivt under träffarna eller bara sitta och lyssna. Du kan vara anonym.
Ledare: Hälsotekets friskvårdsterapeut.
7 sept Via dolorosa – Smärtans väg
21 sept Svårigheter eller möjligheter
5 okt Vanor eller ovanor
19 okt Masker och roller
2 nov Umgängesstrategier
16 nov Vinnare eller förlorare
30 nov Hur kan jag gå vidare

Utflykt med livsnära samtal

Torsdagar kl. 10.30–ca 14
28 september ses vi kl. 11.30
Samling nedanför trappan till Frölunda Kulturhus.
Vi tar oss gemensamt till museerna med kollektivtrafiken.
Först går vi runt och tittar, därefter har vi ett livsnära samtal kopplat till det vi nyss sett och våra egna liv.
28 sept Mölndals Stadsmuseum
12 okt Göteborgs Konstmuseum
26 okt Göteborgs Stadsmuseum
9 nov Röhsska museet, Göteborg
23 nov Sjöfartsmuseet, Göteborg

Hitta ut!

Tisdagar kl. 10–12
29 augusti, 5 och 12 september
Samling nedanför trappan till Frölunda Kulturhus.
Med hjälp av karta eller appen Hitta ut, tar vi oss gemensamt runt i Göteborg för att leta checkpoints. Hälsoteket tar med några kartor och visar hur det går till i appen.

Utflykt till parker och grönområden i Göteborg

Tisdagar kl. 10.30–ca 13.30
19 september, 10 oktober, 31 oktober och 21 november
Samling kl. 10.30 nedanför trappan till Frölunda Kulturhus.
Vi tar oss gemensamt med kollektivtrafiken till målet för dagen. Ta gärna med lite fika.