Foto: Hälsoteket i Väster

Kurser

Anmälan till nästan alla kurser, se telefonnummer vid respektive kurs. Om inget annat anges hålls kurserna i eller i närheten av Frölunda Kulturhus. Kurserna är anpassade för vuxna. I och med restriktioner kring covid-19 kan flera av kurserna komma att ske digitalt. Du informeras i sådana fall inför kursstart.

Stressa mindre — sov bättre (digital)

Tisdagar kl. 16.30–17.45
16 februari-23 mars.
Klicka här för att delta.
En serie med digitala föreläsningar för dig som vill veta mer om stress, sömn och hur du kan hitta balans i dina levnadsvanor. Det här är för dig som vill få verktyg för att kunna hantera och upptäcka mönster när det gäller beteenden, känslor och tankar.
Ledare: Hälsotekets hälsovägledare.
Du behöver inte anmäla dig.

16 februari – Stress och stresshantering
23 februari – Sömn och sömnförbättring
2 mars – Återhämtning
9 mars – Tankar, känslor och beteenden
16 mars – Levnadsvanor
23 mars – Självkänsla och gränssättning

Bokplåster

Tisdagar kl 10-12
Start 9 mars

Läsning gör gott – Läs och må bra.
Vi (Hälsoteket och Biblioteket) plåstrar om med boktips som kan ge tröst eller nya perspektiv på tillvaron.
Mejla några rader och beskriv vad du vill ha hjälp med så tipsar vi om böcker som vi tror kan vara till vägledning, tröst eller ge dig nya perspektiv. Vi plockar ihop och lånar ut ett bokpaket som du hämtar på eller utanför biblioteket.
Vi rekommenderar samtal kring böckerna under och/eller avslutad läsning och erbjuder det på Teams så länge vi är begränsade av Covid-19.
Samtalen sker på tisdagar mellan kl 10-12 och bokning för uppföljningssamtalet gör du på nedanstående mejladresser. Max 40 minuter per person.

Anna Lewin, bibliotekarie Frölunda bibliotek och vidareutbildad i biblioterapi på Ersta Sköndal Bräcke Högskola
Maria Alberetto, Hälsoteket i Väster.
anna.lewin@kultur.goteborg.se
maria.alberetto@socialsydvast.goteborg.se

Tobaksavvänjning

Sluta röka eller snusa med hjälp av coach i grupp eller individuellt.
Ledare: Hälsotekets tobaksavvänjare/friskvårdsterapeut.
Anmälan: 031-366 28 64

Lär dig cykla

En kurs för dig som är vuxen och ännu inte kan cykla. Du får lära dig grunderna i att cykla på ett trafiksäkert sätt. Hålls i Tynnered.
Anmälan: 031-366 26 88

Längtar du efter att gå ner i vikt?

Måndagar kl. 14–15.30, varannan vecka
Onsdagar kl. 14–15.30, varje vecka
Start 22 februari, pågår till 19 maj
För dig som har BMI 25 eller mer. Tema­träffar varannan måndag och gruppträffar varje onsdag med samtal och coachning om kost och fysisk aktivitet.
Ledare: Hälsotekets friskvårdsterapeut.
Anmälan: 031-366 28 64

Vad är meningen med livet
– Samtalsgrupp

Torsdagar kl. 10–12, varannan vecka
5 tillfällen
Start 11 mars. Pågår till 6 maj

Vi delar tankar kring existentiella frågor såsom ensamhet, upplevelse av sammanhang, meningen med livet på
kort och lång sikt, känsla av helhet och harmoni.
Ledare: Hälsotekets friskvårdsterapeut.
Anmälan: 031-366 28 64

Läs och må bra INSTÄLLD

Tisdagar kl. 10–12 varannan vecka
5 tillfällen
Start 2 mars. Pågår till 22 april
Tillsammans väljer vi och läser en bok i syfte att främja hälsa och välbefinnande. Enkelt, kravlöst och lustfyllt.
Ledare: Hälsotekets friskvårdsterapeut och bibliotekarie Anna Lewin.
Anmälan: 031-366 28 64

Leva hela livet
– Samtalsgrupp

Tisdagar kl. 10–12, varannan vecka
5 tillfällen
Start 23 februari. Pågår till 20 april

Vi samtalar kring hur vi, oavsett ålder, kan göra det bästa av livet vi har nu och framför oss.
Ledare: Hälsotekets friskvårdsterapeut.
Anmälan: 031-366 28 64