Foto: Hälsoteket i Väster

Kurser

Anmälan till alla kurser, se telefonnummer vid respektive kurs elleranmäl via länk. Kurserna är anpassade för vuxna.

Tobaksavvänjning

Sluta röka eller snusa med hjälp av coach i grupp eller individuellt.
Ledare: Hälsotekets tobaksavvänjare/friskvårdsterapeut.
Anmälan: 031-366 28 64 Anmälan via länk klicka här!

Lär dig cykla

En kurs för dig som är vuxen och ännu inte kan cykla. Du får lära dig grunderna i att cykla på ett trafiksäkert sätt. Hålls i Tynnered.
Anmälan: 031-366 26 88 Anmälan via länk klicka här!

Biblio-träffar – Berättelser och samtal

För dig mellan 18 och 25 år
Torsdagar 16.30–18
5 oktober – 26 oktober
Göteborgs Ungdomsmottagning Väst, Kaverös Äng 5
För dig som vill reflektera kring livet och hur vi mår. Vi träffas i grupp för att tillsammans läsa eller lyssna på noveller,
dikter och andra texter. Utifrån texten pratar vi om och sätter ord på tankar och känslor. Du behöver inte förbereda dig inför träffarna och väljer själv vad du vill dela med dig av till andra. Det bjuds på fika. Träffarna är en del av projektet
Litteraturens läkande kraft. 
Ledare: Hälsotekets hälsovägledare och bibliotekarie Jennie Wangel
Anmälan via länk klicka här! eller 031-366 28 64

Stressa mindre – sov bättre

Onsdagar kl. 17–18.30
8 november – 13 december
Axelhuset, Axelrummet. Axel Dahlströms Torg
En kurs för dig som vill ha verktyg för att förbättra din sömn och bättre kunna hantera stress. Du får lära dig om hur du kan påverka din situation genom bland annat levnadsvanor, återhämtning, självkänsla och gränssättning.
Ledare: Hälsotekets hälsovägledare
Anmälan via länk klicka här! eller 031-366 28 64