Stöd till skolor


Förutom programverksamheten vill vi på ett ännu bättre sätt kunna anpassa oss efter era önskemål och vara en resurs ni kan använda er av i elevhälsoarbetet. Vi kommer gärna ut till elevhälsoteamet på er skola för att informera om Hälsoäventyret och där ni får berätta vilka önskemål och behov er skola har.

Förutom vår ordinarie programverksamhet kan Hälsoäventyret erbjuda följande stöd.

Utökat stöd kring kropp och hälsa

Utifrån de behov som finns på skolan kan vi lägga in riktade insatser inom bland annat måltidsvanor och kost, stresshantering/sömnvanor, tobak, pubertet och sexualitet, kunskap om kroppens uppbyggnad och funktion. 

Information/utbildning vårdnadshavare

Hälsopedagoger kan komma ut till skolan och stötta vid föräldramöten eller andra möten med vårdnadshavare och prata om goda levnadsvanor med inriktning kroppen, kost, sömn, tobak. Syftet är att få med vårdnadshavare i arbetet med elevernas kunskap om kropp och hälsa.  

Information/utbildning till medarbetare

Hälsopedagoger kan komma till möten med chefer, pedagoger, måltidspersonal, skolsköterskor, kuratorer och berätta  om det stöd som Hälsoäventyret kan erbjuda. 

Stöd till elevhälsan

Hälsopedagogerna kan stötta utifrån de behov som elevhälsan och övriga medarbetare sett på skolan. Det kan till exempel handla om extra stöd kring kropp, kost eller sömn.