Program


Hälsoäventyren erbjuder en rad olika program för barn och unga i förskolan och skolan. Med hjälp av lustfylld och pedagogisk rekvisita såsom skelett, gigantiska ostar, knäckebröd, grönsaker och mjölkpaket som barnen får känna och ta på använder barnen flera olika sinnen för att förstärka såväl upplevelsen som lärandet.


I samband med några av lektionerna får klasserna med sig en bokpåse som är kopplat till det som eleverna lärt sig. Eleverna får låna bokpåsen under tre veckor. Nedan presenteras kopplingen mellan skolans läroplan och  Hälsoäventyrets olika program.

HYFS- hygien förskoleklass — låna HYFS-väskan

Skolor kan låna hyfsväskan. HYFS är förkortning av hygien i förskoleklass och är tänkt att på ett lekfullt sätt, under ledning av er pedagoger, lära barnen om HANDHYGIEN.

Är du intresserad av att låna en väska kontakta Hälsoäventyret.

Skelettet förskoleklass

Vår kropp är ett stort äventyr med hisnande berg- och dalbanor och hemliga vrår. Vår starkaste muskel, hjärtat, skickar ut blod och syre i vår kropp med katapultkraft och med hjälp av 206 ben kan vi gå, stå, hoppa och springa. Upptäck vår fantastiska kropp med våra skelett och hans kompisar. Vi utforskar, leker och bygger skelettpussel.

Koppling till kursplaner

Biologi: ”Människans kroppsdelar, deras namn och funktion” (centralt innehåll år 1-3).

Immunförsvaret årskurs 1-3

Hälsoäventyret har utvecklat ett immunförsvarsprogram där eleverna genom upplevelser med flera sinnen får lära sig om virus, celler och vad som skyddar vårt immunförsvar. Vi använder oss av rekvisita med förstorade modeller för ökad förståelse och delaktighet hos eleverna. Programmets nivå anpassas utifrån deltagarnas ålder. 

Sömn avslappning och massage årskurs 2 (SAM)

Genom SAM-programmet vill vi förmedla kunskap om goda sömnvanor och stresshantering. Eleverna får prova avslappning och att ge varandra massage.

Koppling till kursplaner

Biologi”Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra” (centralt innehåll år 1-3).
Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen. (centralt innehåll år 1-3).
Idrott och hälsa: "Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer" (centralt innehåll år 1-3).

Digestiva årskurs 2 och 3

Matens resa genom kroppen. Vi talar om hur lång vår tarm är, vad som händer med maten i munnen och matens resa genom kroppen. Alla barn får vara med och vara Digestivas muskler, och hjälpa till att pressa fram maten genom en nio meter lång tygtarm.

Koppling till kursplaner

Biologi: ”Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra” (centralt innehåll år 1-3).
”Människans organsystem, organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan” (centralt innehåll år 4-6).
Hem- och konsumentkunskap: ”Olika verktyg som stöd för planering av varierade och balanserade måltider samt hur måltider kan fördelas över en dag” (centralt innehåll år 1-6).

PULS årskurs 3

Var med på syrets väg genom kroppen och hur den stärks av rörelse. Eleverna får träffa skelettet, Hjärt Lunggren och med hjälp av rekvisita går vi igenom de kroppsdelar som stärks när vi rör på oss. Eleverna får prova på olika rörelselekar och på ett enkelt sätt går vi igenom kroppsdelarnas funktion. Ungefär två veckor efter besöket på Hälsoäventyret har vi uppföljning i klassrummet där eleverna får prova vårt motorikmaterial som de sedan får låna i tre veckor.

Koppling till kursplaner

Biologi: ”Människans kroppsdelar, deras namn och funktion" (centralt innehåll år 1-3)

Idrott och hälsa: ”Betydelsen av mat, sömn och motion för att må bra" (centralt innehåll år 1-3).

Bra bränsle årskurs 4

Vi tar reda på vilken mat som är bra för kroppen. Med hjälp av inspirerande matmodeller bygger vi norra Europas största matcirkel. Syftet är att lära eleverna goda matvanor och att frukosten är viktig för att orka en hel skoldag.

Koppling till kursplaner

Biologi: ”Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra” (centralt innehåll år 1-3). 
”Människans organsystem, organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan” (centralt innehåll år 4-6).
Hem- och konsumentkunskap: ”Olika verktyg som stöd för planering av varierade och balanserade måltider samt hur måltider kan fördelas över en dag” (centralt innehåll år 1-6).

"Maträtt" årskurs 4

Mat på rätt sätt. Tillsammans bygger eleverna norra Europas största miljö- och hälsocirkel med hjälp av matmodeller. Barnen får jobba med mat utifrån säsong som passar för de olika årstiderna. Vi pratar om vad de olika miljömärkningarna står för och hur mycket pengar vi skulle kunna spara genom att minska matsvinnet.

Koppling till kursplaner

Grundskolans övergripande mål och riktlinjer: 

Biologi: ”Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft” (centralt innehåll år 4-6).
Geografi: ”Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en Hållbar utveckling” (centralt innehåll år 4-6).

Tobak årskurs 5

Vi berättar om hur tobak odlas och hur det påverkar miljön och människorna där den odlas.  Vi undersöker även vad den innehåller och vad som händer i kroppen när man använder tobak. Eleverna tar ställning inför olika situationer de kan tänkas hamna i, med hjälp av olika värderingsövningar.

Koppling till kursplaner

Biologi: ”Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling” (centralt innehåll år 4-6). 
”Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel…” (centralt innehåll år 4-6). 
”Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan” (centralt innehåll år 4-6).
Samhällskunskap: ”Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom” (centralt innehåll år 4-6).

Kropp och knopp årskurs 6

Vi pratar om vad som händer i kroppen under puberteten och om människans utveckling från barn, ungdom till vuxen. Utifrån ett normkritiskt förhållningssätt går vi igenom vad som händer i puberteten. Vi pratar om människors rätt att utvecklas som individ och duga som hen är. Syftet är att stärka självkänslan inom ämnet.

Koppling till kursplaner

Biologi: ”Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan” (centralt innehåll år 4-6).
”Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar” (centralt innehåll år 4-6).
Samhällskunskap: ”Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet” (Centralt innehåll år 4-6).
Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur (centralt innehåll år 4-6).