Immunförsvaret År 1-3

Hälsoäventyret har utvecklat ett nytt immunförsvarsprogram där eleverna på ett upplevelsebaserat sätt med flera sinnen får lära sig om virus, celler och vad som skyddar vårt immunförsvar. Vi använder oss av rekvisita med förstorade modeller för ökad förståelse och delaktighet hos eleverna.

Programmets nivå anpassas utifrån deltagarnas ålder.