Sömn Avslappning Massage År 2

Genom SAM-programmet vill vi förmedla kunskap om goda sömnvanor och stresshantering. Eleverna får prova avslappning och att ge varandra massage.