Tobak År 5


Vi berättar om hur tobak odlas och hur det påverkar miljön och människorna där den odlas.  Vi undersöker även vad den innehåller och vad som händer i kroppen när man använder tobak. Eleverna tar ställning inför olika situationer de kan tänkas hamna i, med hjälp av olika värderingsövningar.