Kontakt

Hälsoäventyret finns i alla Göteborgs Stad kommunala grundskolor. Du når hälsopedagogerna genom en gemensam mejl. Vill du nå hälsopedagoger i ett särskilt område hittar du kontaktuppgifter nedan.

Centrum

Hälsopedagoger: Marie-Louise Björkeryd och Nadja Virgé (Kulturhuset Kåken), Anna Luther, Carolina Lodeiro och Fredrik Johansson (Tredje Långgatan)

Telefon: Härlanda 031-365 5424, Tredje Långgatan 072-554 13 37
E-post: Kulturhuset Kåken:,  Tredje Långgatan: halsoaventyret.centrum.linne@grundskola.goteborg.se 
Besöksadress: Tredje Långgatan 16 och Kålltorpsgatan 2 (Kulturhuset Kåken)

Sydväst

Hälsopedagoger: Fredrik Johansson och Susanna Trogen
Telefon:031-366 15 04
E-post:halsoaventyret.sydvast@grundskola.goteborg.se
Besöksadress: Korsåsliden 33 och Ringblommegatan 100

Hisingen

Hälsopedagoger: Anna Luther
Telefon: 072-519 08 86
E-post:halsoaventyret.hisingen@grundskola.goteborg.se
Besöksadress

Nordost

Hälsopedagoger: Fredrik Johansson 
Telefon:072-554 13 37
E-post:halsoaventyret.nordost@grundskola.goteborg.se
Besöksadress