Mat"rätt" År 4


Tillsammans bygger eleverna norra Europas största miljö- och hälsocirkel med hjälp av matmodeller. Barnen får jobba med säsongsmat som passar för de olika årstiderna. Vi pratar om vad de olika miljömärkningarna står för och hur mycket pengar vi skulle kunna spara genom att minska matsvinnet.