Våren 2023

Under våren 2023 praktiserade kandidatstudent Jacobo Besselsen hos oss. Detta är vad han ville dela med sig av sin upplevelse till andra praktikantintresserade.

”EU och internationell politik är något som intresserat mig länge. I takt med mina studier vid Göteborgs universitet ökade insikten om hur EU-nivå påverkar det dagliga livet för oss medborgare. Jag har en stor förkärlek till ett sammankopplat Europa på grund av min svensk-nederländska familj. Genom språkstudier, resor och utbytestermin växte den känslan ytterligare. Därför sökte jag mig till Göteborgs Brysselkontor för min praktik."

”Genom praktiken har jag blivit både stärkt och motiverad. Jag har fått hjälp att identifiera mina styrkor, hittat stimulerande ämnesområden och fått ett ökat självförtroende beträffande min förmåga. Särskilt beträffande arbetsteknik, skrivteknik och planering har jag fått många nya lärdomar som jag kommer att bära med mig i framtiden.”

”Det som har varit mest givande är insikten i hur och vad de som arbetar med den breda termen EU-frågor faktiskt arbetar med. Eftersom de anställda har olika fokusområden känner jag att jag fått en god överblick över flera intressanta ämnesområden, samtidigt som jag fått mer nischad kunskap om exempelvis EU-finansiering.”

”Jag känner stor tacksamhet över att få avsluta mina kandidatstudier på Göteborgs stads Brysselkontor. Min tid i Bryssel har gett mig insikter som jag inte kunnat förvärva i kurslitteratur och böcker. Jag känner en stark motivation till att fortsätta utvecklas och jobba mot en framtid i EU-bubblan.”