In Swedish


Göteborgs Stads kontor i Bryssel har som huvuduppgift att representera Göteborgs Stad gentemot EU:s institutioner och andra aktörer i Bryssel. Detta görs på plats genom påverkan av lagstiftningsförslag, initiering och stöd till strategiska utvecklingsprojekt med EU-finansiering samt genom omvärldsbevakning.

På denna del av hemsidan samlar vi information om praktikplatser hos oss i Bryssel samt informationsförmedling på svenska om pågående processer på EU-nivå av intresse för Göteborgs Stad och dess aktörer (Informationsblad).


Mer information på svenska om kontoret kan du hitta på Göteborgs Stads hemsida.