Om Filmkontoret

Göteborg och Västsverige har för många i filmbranschen blivit en självklar plats att återvända till. Här produceras årligen nationell och internationell spelfilm, dokumentärfilm, tv-drama, reklamfilm och musikvideo och annan form av rörlig media. Via Filmkontoret kan du söka ekonomiskt stöd eller få hjälp och rådgivning inför och under en produktion.

Filmkontoret har tre uppdrag

  • att underlätta i arbetet som rör locations, tillstånd, leverantörer och crew med mera
  • att fördela de projektstöd som staden har kopplade till film och rörlig bild
  • att arbeta med strategiska utvecklingsfrågor kopplade till de politiskt beslutade fokusområden som filmsatsningen utgår ifrån

På Filmkontorets webbplats hittar du information om finansieringsmöjligheter, utbildningar och vad som gäller om du vill filma på offentliga platser. Du hittar också länkar till olika leverantörs- och filmarbetarregister.

Har du en fråga är du välkommen att kontakta oss.

Om Göteborgs Stads filmsatsning

Hösten 2013 antog kommunstyrelsen i Göteborg en handlingsplan för utveckling av området film och rörlig bild i Västsverige. I praktiken betyder det mer pengar till filmproduktion och branschstärkande åtgärder via Göteborg Stad, Lindholmen Science Park, Business Region Göteborg och till olika initiativ som underlättar för filminspelningar genom Filmkontoret Göteborgs Stad. Filmkontoret har som uppgift att koordinera satsningen och leda den mot uppsatt mål.

Handlingsplan för att stärka film och rörlig bild i Göteborg 2021-2025

Vid kulturnämndens sammanträde den 24 maj 2021 antogs en ny handlingsplan för att stärka arbetet med film och rörlig bild i Göteborg 2021–2025. Handlingsplanen är en del av Göteborgs Stads arbete med film och rörlig bild och syftar till att stärka förutsättningarna för en lokal utveckling i Göteborg.

Du kan läsa handlingsplanen i sin helhet här

Följ oss på sociala medier

Facebook

På vår Facebook delar vi nyheter från branschen, tipsar om fortbildning, seminarier, workshop med mera.

Instagram

Filmkontorets Instagram kan du följa oss i vårt arbete med den lokala, nationella och internationella filmbranschen.