Finansiering och resurser


Här hittar du information om finansieringsmöjligheter och verksamheter som kan hjälpa dig med olika former av stöd för filmproduktion.

Finansiering inom Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen

Göteborgs Stad

Genom Göteborgs Stad kan du söka olika typer av projektstöd inom kulturområdet. Bland annat går det att söka stöd för filmproduktion, i huvudsak för att finansiera inspelning eller efterbearbetning. Projektstödet har ansökningstid två gånger om året, en gång på hösten och en gång på våren. På Kulturstöds webbplats får du veta hur du gör för att söka projektstödet.

Lindholmen Science Park

Lindholmen Science Park är en arena för forskning, innovation och utbildning. Som en del av Göteborg Stads filmsatsning hjälper Lindholmen Science Park till med innovationsstöd för film och rörlig bild. I första hand kan du som är etablerad producent eller filmskapare söka stöd hos dem. På Lindholmens Science Parks webbplats får du veta mer.

Andra resurser i Göteborg och Västsverige

Manusfabriken

Manusfabriken syftar till att öka yrkeskunskapen och lansera manusförfattare och skrivande regissörer i Västra Götalandsregionen. På deras hemsida finns information om hur du kan få hjälp och stöd att utveckla ditt projekt och manusskrivande.

FilmCloud

FilmCloud är en verksamhet och en hemsida som stödjer unga vuxna filmare i deras utveckling. Här hittar du erbjudanden om talang- och utvecklingsprogram, kurser, workshops och andra mötesplatser som leder till att du bygger nätverk som filmare. Sök även FilmCloud projektstöd och rådgivning så att du utvecklar ditt eget skapande.

FilmClouds webbplats kommuniceras regionala, nationella och internationella partners insatser och erbjudanden till dig som är filmare.

Filmbryggan

Filmbryggan är en ideell förening som på olika sätt verkar för att stärka unga filmare. De arbetar både med filmutbildning av ungdomar och professionellt med filmproduktion. Flera av föreningens filmer har visats på filmfestivaler både i Sverige och utomlands. På Filmbryggans webbplats får du veta mer om föreningens verksamhet.

Göthenburgo

Göthenburgo är en ideell förening som vill föra stadens, landets, världens människor närmare varandra. Deras huvudfokus är film men de gör även andra kulturprojekt. Göthenburgo gör film med alla som vill, skapar strukturer för fortbildning inom film, håller filmworkshops och bistår med utrustning till sina medlemmar, läs mer på Göthenburgos webbplats.

Kinemalab

Inom Kinemalab's verksamhet finns möjlighet att utvecklas inom film- och rörlig bild. Det finns en plats att verka på, labmöjlighet inom VP/VR samt stöd att söka både om du är i behov att jobba i en studio eller av inspelningsteknik. Vår huvudsakliga målgrupp är 16-29 år & boende i Västra Götaland. För mer information, besök Kinemalabs webbplats.

Medieverkstan

Medieverkstan drivs av Nätverkstan och erbjuder sina medlemmar tillgång till lokaler, teknik, kurser och handledning. Bland annat finns här kunskap och utrustning för videoredigering, colourgrading och ljudläggning och mix. Vill du veta mer eller bli medlem hittar du information på Medieverkstans webbplats.

KulturUngdom

KulturUngdom är en ideell kulturförening för unga mellan 13-30 år i Västra Götaland. Föreningen stöttar och utvecklar initiativ kring eget skapande, projekt och arrangemang inom film och andra kulturyttringar. Här kan du få hjälp med marknadsföring, nätverk, teknik samt finansiering genom kulturstödet K-Pengar. Läs mer på Kulturungdoms hemsida om film.

Regionala filmfonder och resurscentrum

Förutom Film i Väst finns tre andra regionala produktionscentrum i Sverige: Filmpool Nords, Film i Skåne och Film Capital Stockholm. De agerar som samproducenter och har krav på rättigheter i de filmer de går in i. De kräver också att hela eller delar av filmproduktionen ska ske i den egna regionen och att lokala företag och filmarbetare ska engageras. På deras respektive hemsidor hittar du mer information och kontaktuppgifter.

Det finns 19 regionala resurscentrum för film vars uppgift är att stärka filmen och de filmkulturella frågorna över hela landet. De regionala filmkonsulenterna jobbar för att stödja att det görs film, visas film och pratas om film.

Nationella resurser

Svenska Filminstitutet

Filminstitutet har i uppdrag att stimulera svenskt filmliv i vid mening. Det betyder att de fördelar ekonomiskt stöd till allt från produktion, distribution och visning till filmkulturell verksamhet för barn och unga. Dessutom kan du som är producent söka stöd till lansering av svensk film i utlandet.

Svenska Filminstitutets webbplats hittar du mer information

Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden fördelar främst stöd till dig som är yrkesverksam filmare på frilansbasis. Ett krav är att du är bosatt i Sverige eller att du bedriver din huvudsakliga konstnärliga verksamhet i landet. Bland de sökbara stöden finns arbetsstipendier och projektbidrag. På Konstnärsnämndens webbplats får du mer information.

SVT

Har du en helt klar kortfilm som du vill skicka in till Svt för att få den visad i rutan eller i Play? Vill du ha med Svt som samproducent? Eller är du professionell filmare med programförslag? På Svt:s B2B-sida finns mer information.

Det finns såklart också möjlighet att söka finansiering hos de olika streamingtjänsterna samt andra kanaler som finns i Sverige.

Internationella resurser

Kreativa Europa Desk MEDIA

Kreativa Europas delprogram MEDIA är EU:s stödprogram till den audiovisuella sektorn. Kreativa Europa Desk MEDIA informerar om de stöd, marknader och kurser som erbjuds genom delprogrammet MEDIA. På Svenska Filminstitutets webbplats finns mer information om Kreativa Europa Desk MEDIA.

OLFFI

Olffi är en helhetsservice för dig med offentliga finansieringsfrågor. Här hittar du all information du behöver om de särskilda regler som gäller för finansiering för film och TV-produktion i över 70 länder. Olffi erbjuder också rådgivning för producenter och filmfonder. På Olffis hemsida finns mer information.