Nätverk inom film


Här hittar du nätverk som finns i Göteborg och Västra Götaland.

Ada

Ada jobbar för kreatörer generellt i Göteborg och Västra Götaland. Deras uppdrag består av att få kreatörer att utvecklas här, vilja vara här och tänka sig att flytta hit. Ada jobbar mycket med att skapa mötesplatser och synliggöra det som händer nu.

http://www.adasweden.se/

FilmCentrum Väst

FilmCentrum Väst (ideell förening) är en centrumbildning för filmare i Västsverige, en plattform där professionella och semiprofessionella filmskapare kan organisera sig, stötta varandra i sitt filmskapande och samverka för att stärka medlemmarnas ställning på arbetsmarknaden.

Ett sammanhang för oss som vill utvecklas och arbeta professionellt som filmskapare i Västsverige.

https://www.filmcentrumvast.se/

Wift

Wift är ett internationellt nätverk som driver på utvecklingen mot en rättvis fördelning inom film- och tv-branschen. Nätverkets medlemmar är yrkesverksamma inom film och rörlig media.

https://www.wift.se/om-wift/lokala-wift/wift-goteborg/