Sju projekt får Innovationsstöd för film och rörlig bild


Publicerad 15 november 2023

I årets tredje och sista ansökningsomgång av Innovationsstöd för film och rörlig bild får sju projekt sammanlagt stöd om 850 000 kronor.

Årets tredje sökomgång av Innvationsstöd för film och rörlig bild är klar. Det kom in 31 ansökningar till ett sammanlagt ansökningsbelopp på 5 911 750 kronor till Lindholmen Science Park. Kulturförvaltningen beslutade 15 november att sju projekt får stöd om sammanlagt 850 000 kronor.

Hanteringen av stödformen sker i samverkan mellan Lindholmen Science Park och kulturförvaltningens enhet för kulturstöd. Syftet med stödformen är att stärka producenter och idéskapare, för att skapa en långsiktig tillväxt i hela den regionala film- och tv-branschen. Stödet kan sökas tre gånger per år.

Projekt som beviljas stöd

Adam James Enskild firma: A Present to The Approaching – 60 000 kr

Fasad Produktion AB: Sea of Abundance – 150 000 kr

GetCine Media AB: Auteur Play – 200 000 kr

MoonHood AB: Hotell Midnatt – 100 000 kr

Pushing Paper AB: Preservation of favoured races in the struggle of life – 200 000 kr

Ramtin Parvaneh Enskild firma: Amo José – 60 000 kr

Studio Jox: Kultur-varvet i AR – 80 000 kr