Sex projekt får Innovationsstöd för film och rörlig bild


Publicerad 6 april 2023

I årets första ansökningsomgång av Innovationsstöd för film och rörlig bild får sex projekt sammanlagt stöd om 500 000 kronor.

Årets första sökomgång av Innvationsstöd för film och rörlig bild är klar. Det kom in 30 ansökningar till Lindholmen Science Park. Det sammanlagda ansökningsbeloppet var 4 741 000 kronor. Kulturförvaltningen beslutade 29 mars att sex projekt får stöd om sammanlagt 500 000 kronor.

Hanteringen av stödformen sker i samverkan mellan Lindholmen Science Park och kulturförvaltningens enhet för kulturstöd. Syftet med stödformen är att stärka producenter och idéskapare, för att skapa en långsiktig tillväxt i hela den regionala film- och tv-branschen. Stödet kan sökas tre gånger per år.

Projekt som beviljas stöd

  • B Reel Films AB – Alla mina namn: 100 000 kr
  • BCD Film AB – Sverige-Argentina-Kurdistan: 100 000 kr
  • Fundament Film GBG – The Indian Road: 50 000 kr
  • Gråklippan – Lite mer än en kram: 100 000 kr
  • Life in the city AB – Catch & Cook: 100 000 kr
  • Movi Swdn AB – BEAM: 50 000 kr

Övriga ansökningar avslogs.

Ta del av de beviljade projektens motiveringar.

Läs mer om stödet hos Lindholmen Science Park