Söka pengar och stöd


Här finns information för dig/er som behöver ekonomiskt stöd för att förverkliga en idé.

Har du/ni tankar på ett arrangemang ni vill genomföra, ett LAN, en konsert, en modevisning, en föreställning, projektarbeten eller något annat? Letar ni lokaler, samarbetspartners eller behöver ni hjälp med att söka projektpengar?

Boka in ett möte med oss! Våra kontaktuppgifter hittar du under Kontakter

Du kan också börja med att botanisera lite bland informationen och länkarna här nedanför. Många av bidragen riktar sig till föreningar. Vi hjälper dig gärna att starta en och komma vidare.

Projektstöd

En snabb slant, för dig mellan 18 och 25
Göteborgs Stad har ett bidrag för dig som är ung och vill anordna en utställning, en konsert eller något annat kulturevenemang, det heter En snabb slant. Du behöver ha minst en månads framförhållning

Länk: En snabb slant

KulturUngdom
Hos den ideella föreningen KulturUngdom kan du söka så kallade K-pengar.

Länk: K-pengar

Kulturbryggan
Kulturbryggan är konstnärsnämndens alternativ och komplement till andra offentliga bidragsgivare och ska kunna ta ekonomiska och konstnärliga risker för att främja nyskapande och svårförutsägbara uttryck.

Länk: Kulturbryggan

Filmcloud
Samverksansmodellen Filmcloud vill stimulera unga filmares utveckling i Västra Götalandsregionen.

Länk: Filmcloud

MUCF
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) arbetar med ungdomsfrågor på statlig nivå. Där kan man söka pengar till olika projekt och verksamheter.

Länk: MCUF

Allmänna arvsfonden
Allmänna arvsfonden stöttar engagemang för att ge barn, ungdomar och personer med funktionsvariation en bättre verklighet.

Länk: Allmänna arvsfonden

Kulturrådet
Kulturrådet ger bidrag bland annat för att främja ett jämställt kulturliv. I alla delar ska det finnas ett barn- och ungdomsperspektiv.

Länk: Sök bidrag - Kulturrådet (kulturradet.se)

Folke Bernadottes Minnesfond
Stiftelsen Folke Bernadottes Minnesfond för internationellt utbyte ska främja ungdomars internationella förståelse genom utbyte med ungdomar i andra länder.

Länk: Folke Bernadottes Minnesfond

Craafordska stiftelsen
Craafordska stiftelsen vars medel bland annat ska syfta till att främja ”vård, fostran och utbildning av barn och ungdom”.

Länk: Crafoordska stiftelsen - Grundad av Holger Crafoord 1980

Sverok Väst
Sverok Väst är en del av spelförbundet Sverok och ger stöd till föreningar och dig som vill arrangera spelträffar.

Länk: Sverock Väst