Söka pengar och stöd

Här finns information för dig/er som behöver ekonomiskt stöd för att förverkliga en idé.

Har du/ni tankar på ett arrangemang ni vill genomföra, ett LAN, en konsert, en modevisning, en föreställning, projektarbeten eller något annat? Letar ni lokaler, samarbetspartners eller behöver ni hjälp med att söka projektpengar?

Boka in ett möte med oss! Våra kontaktuppgifter hittar du under Kontakter

Du kan också börja med att botanisera lite bland informationen och länkarna här nedanför. Många av bidragen riktar sig till föreningar. Vi hjälper dig gärna att starta en och komma vidare.

Projektstöd

En snabb slant, för dig mellan 18 och 25

Göteborgs Stad har ett bidrag för dig som är ung och vill anordna en utställning, en konsert eller något annat kulturevenemang, det heter "En snabb slant". Du behöver ha minst en månads framförhållning. Här kan du läsa mer om En snabb slant.

Stöd utanför kommunen

Det finns också möjligheter att hitta stöd utanför kommunen, regionalt och nationellt. Här är en lista med länkar till olika platser där du kan ta en titt.

Hos den ideella föreningen KulturUngdom kan du söka så kallade K-pengar. Länk till KulturUngdoms sida om K-pengar

Kulturbryggan är konstnärsnämndens alternativ och komplement till andra offentliga bidragsgivare och ska kunna ta ekonomiska och konstnärliga risker för att främja nyskapande och svårförutsägbara uttryck. Till Kulturbryggans sida för att söka stöd

Samverksansmodellen Filmcloud vill stimulera unga filmares utveckling i Västra Götalandsregionen. Länk till Filmclouds bidragssida.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) arbetar med ungdomsfrågor på statlig nivå. Där kan man söka pengar till olika projekt och verksamheter. Länk till MUCF:s sida om bidrag.

Allmänna arvsfonden stöttar engagemang för att ge barn, ungdomar och personer med funktionsvariation en bättre verklighet. Länk till Allmänna arvsfonden.

Kulturrådet ger bidrag bland annat för att främja ett jämställt kulturliv. I alla delar ska det finnas ett barn- och ungdomsperspektiv. Länk till kulturrådets sida om bidrag

Stiftelsen Folke Bernadottes Minnesfond för internationellt utbyte ska främja ungdomars internationella förståelse genom utbyte med ungdomar i andra länder. Till stiftelsen Folke Bernadottes minnesfonds sida

Craafordska stiftelsen vars medel bland annat ska syfta till att främja ”vård, fostran och utbildning av barn och ungdom”. Till Craafordska stiftelsens sida.

Sverok Väst är en del av spelförbundet Sverok och ger stöd till föreningar och dig som vill arrangera spelträffar. Till Sverok Västs föreningsstödsida