Kontaktuppgifter

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Besöksadress
Lilla Stampgatan 1a
Postadress
Box 5293
402 25 Göteborg

Jerker Forsberg, ungdomskonsulent

Anna Bigenius, ungdomskonsulent

Telefon
073-665 74 01

Marina Byberg, äldresamordnare

Carina Södergren, äldrekonsulent

Jakob Rydberg, ungdomskonsulent

Telefon
070-558 91 72

Hitta hit