RFSL

HBTQI-certifierade


Verket arbetar med HBTQI frågor.

Verkets mål är att ständigt utöka vår kunskap och medvetenhet kring HBTQI-frågor, samt att aktivt arbeta med dessa ämnen i vårt dagliga arbete. Vi strävar efter att skapa en trygg och inkluderande miljö där deltagare, medarbetare och samarbetspartners känner sig bekväma oavsett sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Vi är HBTQI- certifierade sen Verket startade 2019 och personalen har lång erfarenhet med att ha arbetat med dessa frågor. Ny personal får utbildning direkt via RFSL samt att all personal går kontinuerligt på kurser och workshops för att hålla oss uppdaterade inom ämnet.

Om du har några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss.Syntolkning

HBTQI-CERTIFIKAT FÖR VERKET
Göteborgs Stad

UTFÄRDAT I 01 JUNI 2023 – GÄLLER TILL OCH MED 01 JUNI 2026

CERTIFIKATET INNEBÄR
En bekräftelse på att verksamheten arbetar strategiskt och målinriktat i syfte att erbjuda ett respektfullt bemötande av personer som besöker verksamheten och en god arbetsmiljö för anställda utifrån hbtqi-perspektiv (begreppet hbtqi avser: homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner).
 
I CERTIFIKATET INGÅR BLAND ANNAT
Att all personal har fått ökad kunskap om hbtqi, diskriminering, arbetsmiljö och bemötande.
Att det finns rutiner för hur anställda ska introduceras och att det finns en plan för systematiskt arbete, uppföljning och kvalitetssäkring.

Undertecknat av
Linn Gulbrandsen, Kvalitetsansvarig
RFSL Utbildning