Hinderbeskrivningar


Här hittar du beskrivningar av hur du tar dig över de hinder som finns i Kvibergs Parks hinderbana och korta instruktionsfilmer som visar dig detta.

Om filmerna

Filmerna är utan ljud och visar hur du gör övningarna enligt de skriftliga instruktionerna som står ovanför filmerna. Filmerna är ett komplement för dig som är seende.


Hinder 1 – Low wall

Ta dig över väggarna

Ta sats, spring upp för väggen och greppa kanten. Dra dig upp och sparka över. Få upp höften så högt som möjligt. Svinga över ett ben i taget och häv dig ner.

Rekommenderat max antal användare: 4

Hinder 1 – Low wall - Lägre variant

Ta dig över väggarna

Lägg upp ett ben först, greppa kanten och häv dig över. 

Rekommenderat max antal användare: 4


Hinder 2 – Weaver

Väv dig över och under stockarna

Lägg dig på magen längs den första stocken, ta tag om den andra stocken med den arm som är närmast. Sätt upp insidan av knät mot andra stocken och snurra dig under den. Sätt upp hälen på den tredje stocken och kroka arm om den för att häva dig upp.

Rekommenderat max antal användare: 6

Hinder 3 – Over/Under

Ta dig över och under bågarna

Kryp under den låga bågen. Ta tag i den höga bågen hoppa upp och lägg en fot på bågen. Dra över andra benet och hoppa ner.

Rekommenderat max antal användare: 5

Hinder 3 – Over/Under  Lägre variant

Starta på det lägre hindret och lägg först upp det ena benet och häv dig över. 
Kryp under det högre hindret. 

Hinder 4 – Net wall

Klättra upp, över och ner på nätväggen

Ta tag om de uppåtgående repen högt upp och klättra upp med fötterna. Tryck dig uppåt med benen. Klättra över kanten med ett ben i taget och klättrar ner på andra sidan.

Rekommenderat max antal användare: 4

Hinder 5 – Swing walk

Ta dig förbi med hjälp av pinnarna

Klättra upp på stegen. Ta tag i den första långa liggande pinnen. Kroka fast benen och dra dig framåt mot nästa pinne med hjälp av händerna. Du kan också välja att ta dig fram mellan de lodräta pinnarna.

Rekommenderat max antal användare: 5

Hinder 5 – Swing walk (avancerad variant)

Hinder 6 – Wall or crawl

Klättra över eller kryp under väggen

Ta sats, spring upp för väggen och greppa kanten. Dra dig upp och sparka över. Få upp höften så högt som möjligt. Svinga över ett ben i taget och häv dig ner. Du kan också välja att krypa under hindret.

Rekommenderat max antal användare: 1 per vägg

Hinder 7 – Dips walk

Ta dig över till andra sidan med hjälp av armarna

Lyft upp dig på sträckta armar. Flytta fram händerna med små steg. Spänn magen och cykla med böjda ben. Alternativt hoppa fram med sträckta armar.

Rekommenderat max antal användare: 3

Hinder 7 – Dips walk  Lägre variant

Hinder 7 – Dips walk  Avancerad variant


Hinder 8 – Monkey bar

Gå armgång över till andra sidan

Häng med båda händerna på första stången. Flytta ena handen till nästa stång och följ efter med den andra handen. Spänn magen och lyft upp knät på samma sida som den hand du flyttar.

Rekommenderat max antal användare: 4 per bana

Hinder 8 – Monkey bar - Avancerad variant

Hinder 9 – Balance walk 

Gå balans

Balansera på stången fram till slutet utan att nudda marken.

Rekommenderat max antal användare: 4

Hinder 10 – Dragons back

Hoppa mellan plattformarna

Spring upp för väggen, ta dig upp på plattformen. Hoppa till nästa vägg. Landa med böjda ben och utsträckta armar. Greppa stången. Dra upp dig på nästa plattform. Upprepa till sista plattformen och gå ner för trappan.

Rekommenderat max antal användare: 5

Hinder 11 – A-frame

Ta dig över nätet

Klättra upp för ena sidan och ner på den andra. Använd benen för att trycka dig uppåt och spara på kraften i armarna.

Rekommenderat max antal användare: 5

Hinder 12 – Step up

Ta dig över trappstegen

Spring fram till hindret och ta dig över trappstegen, en fot på varje steg för att slutligen hoppa ner.

Rekommenderat max antal användare: 4

Hinder 13 – Spinning wheels

Svinga dig mellan varje hjul

Ta tag i första hjulet med båda händerna. Sidledssvinga dig med raka armar tills du kan ta tag i nästa hjul med den främre handen och följ efter med den bakre. OBS! Hjulen rör på sig.

Vill du ha en utmaning? Kör Flying monkey bar som finns bredvid hjulen.

Rekommenderat max antal användare: 4 per bana

Hinder 13 – Spinning wheels - Avancerad variant - Flying monkey bar

Hinder 14 – Ninja steps

Snabba och explosiva hopp

Spring fram och hoppa med ett ben i taget mellan plattformarna med snabba lätta fötter utan att nudda marken. Höger ben skjuter ifrån från de högra plattformarna och vänster ben från de vänstra.

Rekommenderat max antal användare: 4 per bana

Hinder 15 – Rings

Armgång genom ringarna

Ta i första ringen sidledes med båda händerna. Dra dig bakåt och svinga dig sidledes till nästa ring. Ta tag i nästa ring med handen närmast, dra dig bakåt med bakersta handen och upprepa svingen till sista ringen.

Rekommenderat max antal användare: 4 per bana

Hinder 16 – Incline wall

Ta dig över väggen

Ta sats, spring upp för väggen och greppa kanten. Dra dig uppåt, svinga ett ben i taget över kanten och häv dig ner. Ha bra fart och sluta inte att röra dig framåt, bli inte hängandes i armarna.

Rekommenderat max antal användare: 2

Hinder 17 – Balance walk

Gå balans

Balansera på stången fram till slutet utan att nudda marken.

Rekommenderat max antal användare: 4

Hinder 18 - Irish table

Ta dig över och förbi plankan

Ställ dig under plankan. Greppa tag i plankan från båda sidorna. Dra dig upp och kroka fast ett ben runt plankan. Häv dig upp genom att kroka runt samma sidas arm ovanifrån på plankans bortre sida. Dra dig upp till sittande och hoppa försiktigt ner.

Rekommenderat max antal användare: 2

Hinder 19 – Ropes

Rep travers

Hoppa upp och ta ett högt tag i första repet och gör ett fotlås genom att trampa på repet mellan dina fötter. Ta tag i nästa rep, släpp fotlåset och gör ett nytt fotlås på repet du nu håller i och ta sedan tag i nästa rep.

Rekommenderat max antal användare: 4 per bana

Hinder 19 – Ropes - Avancerad variant

Hinder 20 – Traverse walls

Gå sidledes på väggen

Gå sidledes längs med väggen med händer och fötter på fot- och handgreppen. Flytta den hand och fot som är längst fram och följ efter med bakre hand och fot.

Rekommenderat max antal användare: 3

Hinder 21 – Ramp

Ta dig upp på rampen

Spring snabbt fram till rampen. Spring med höga knän, blicken uppåt och spring upp för rampen. Spring så högt upp du kan och sträck dig uppåt för att nå kanten. Dra dig upp till stående. Vänd dig om och se ut över hinderbanan du precis genomfört!

Rekommenderat max antal användare: 5

Hinder 22 – Dips (extrarundan)

Greppa tag med en hand om vardera räcke och lyft upp dig själv så att armarna är raka. Sänk långsamt ned kroppen genom att böja på armarna tills de är i 90 graders vinkel. Pressa upp igen.


Hinder 23 – Bänkpress (extrarundan)

Ligg på rygg på bänken. Greppa tag om räcket med händerna lite bredare än axelbrett. Pressa upp räcket till raka armar över bröstet. Sänk långsamt ned räcket.

Hinder 24 – Ryggdrag – (extrarundan)

Se till att du har god hållning och stabil bål. Ta ett brett grepp med händerna om räcket. Håll blicken riktad snett uppåt. Pressa fram bröstkorgen och dra räcket ned till bröstet. Höj långsamt ned bröstet.