Kulturhistoria


Området där Kvibergs Park ligger har en gedigen kulturhistoria.

Området Kviberg

Området ligger på mark som tillhört landerierna Kvibergsnäs och Kviberg. Kvibergsby blev en del av Nya Lödöses ägor när staden grundades 1473 och den övertogs senare av Göteborgs Stad.

Kvibergs landeri

Kvibergs landeri var under 1700-talet uppdelat i 5–6 lotter med olika ägare. Under 1800-talet övertog medlemmar av köpmannafamiljen Ekman successivt de olika lotterna och 1890 sålde familjen sin gård till staten som behövde mark för Göta Artilleriregemente.

Kvibergsnäs landeri

Kvibergsnäs tillhörde Göteborgs Stad från grundläggningen och bebyggdes troligen i slutet av 1600-talet. Det är tillsammans med Kvibergs kaserner den äldsta välbevarade bebyggelsen och utgör två mycket värdefulla miljöer. Delar av området längs Säveån har fortfarande en lantlig karaktär.

Kvibergs Kaserner

När kasernbyggnaderna i de centrala delarna av Göteborg hade blivit för små i slutet av 1800-talet beslutades efter flera års undersökningar att marken där kasernerna ligger idag var det bästa alternativet för Kungliga Göta artilleriregemente. 1890 sålde handlaren J.J. Ekman Kvibergs landeri till staten och regementet kunde börja byggas. De enda byggnaderna som blev kvar i centrala staden var förråden i Kronhuskvarteret.

Den största kasernen i sitt slag

Erik Josephsson som var arkitekt vid Kungliga Arméförvaltningens fortifikationsdepartement ritade Kvibergs Kasernetablissement (Kvibergs Kaserner). 1892 togs det första spadtaget av byggnadsfirman F O Peterson & Söner AB och 1895 kunde Göta artilleriregemente flytta in på det nya området. Kasernen var vid invigningen den största i sitt slag i Sverige.

Ett utbildningsregemente byggs

Byggnaderna utformades i tidstypisk stil som var inspirerad av gotiken och medeltida borgararkitektur. Samtliga byggnader har fasader av rött tegel och svart plåt på taken.

Byggnaderna är består av en kanslibyggnad, kaserner, exercishus, matsal, vinterstall, sommarstall och ridhus. De placerades i grupper kring en nedre och en övre kaserngård samt en bakre kaserngård mot norr.

I samband med flytten till Kviberg omorganiserades regementet till att bli ett utbildningsregemente för fältartilleriet.

Anläggningen växer

Efter hand byggdes anläggningen ut. 1903-05 byggdes tre stallbyggnader (Stallarna) på bakre kaserngården. En officersmäss (Götamässen) uppfördes 1912 och 1921 byggdes ett sjukhus. Sjukstallet byggdes 1931 och samma år flyttade regementet sina förrådslokaler i Kronhuskvarteret till det nybyggda Tygförrådet på Kviberg. Bredvid officersmässen tillkom ett fritidshem 1943.

Regementet läggs ner

Regementet fanns kvar på Kviberg till 1962 då det lades ner och ersattes av Göta luftvärnsregemente, Lv6. När Lv6 flyttade till Halmstad 1994 var en hundraårig militär epok på Kviberg över.

Stort historiskt värde

Hela miljön har både ett stort militärhistoriskt och byggnadshistoriskt värde. 1971 förklarades de centrala delarna av Kvibergs Kaserner som statligt byggnadsminne och enstaka byggnader i områdets yttre del ingår i Göteborgs Stads bevarandeprogram.

Kvibergs kaserner idag

Idag finns verksamheter inom idrott, föreningsliv, skola och kultur på Kvibergs kaserner. Verksamheter i området idag.

Kvibergs Kaserner med tillhörande byggnader ägs och förvaltas sedan 1996 av Higab. Här hittar du mer information om Higab och nedre kaserngården.