Vilka verksamheter finns här?


Kvibergs Park är ett av Sveriges främsta och mest variationsrika områden för idrott, hälsa, kultur och utbildning. Här finns verksamheter som tillsammans skapar en mötesplats med ett brett utbud av fritidsaktiviteter, motion och nöjen.

I Kvibergs Park finns verksamheter för alla oavsett om det handlar om idrott och hälsa, kultur eller utbildning. Här finns hotell och restauranger med möjlighet till att hålla konferens, idrottshallar, utegym, fotbollsplaner och idrottsmuseum. Bland mycket annat. Framför allt är det många föreningar som är aktiva området, och flera av dem har sina föreningslokaler här.