Startsträckan

Startsträckan är till för dig som är 18-29 år, har en funktionsnedsättning och vill förbereda dig för ett Göteborgsjobb. Det är en introduktion som kombinerar teoretiska kunskaper med praktisk erfarenhet.

Vad krävs för att kunna delta?

 • Folkbokförd i Göteborgs kommun

 • Ha en intellektuell, neuropsykiatrisk och/eller psykisk funktionsnedsättning

 • 18-29 år (yngre om du är inskriven i det kommunala aktivitetsansvaret)

 • Inskriven på Arbetsförmedlingen genom Samstart. Det finns undantag, så kontakta oss för mer information.

Startsträckans innehåll

Startsträckan bygger på tre olika delar: kartläggning, kompetenspass och praktik. Upplägget är nytt för 2024.

Kartläggning

Den inledande kartläggningen tar reda på vilka grundläggande förutsättningar du har för att ha ett arbete. Vi undersöker tillsammans dina styrkor, vad du är intresserad av och vilket stöd du behöver för att kunna vara på en arbetsplats. Under kartläggningen genomför vi ofta studiebesök på någon eller några arbetsplatser.

Kompetenspass 

Under kompetenspassen får du lära dig vad det finns för krav i arbetslivet och vad du behöver klara för att kunna arbeta. Du får också kunskap om vad det finns för stöd i samhället och redskap att hantera din fysiska och psykiska hälsa.

Kompetenspassen sker tillsammans med andra deltagare på Startsträckan. Exempel på frågor vi samtalar om är: 

 • Vad innebär tystnadsplikt och sekretess?
 • Hur fungerar arbetsmarknaden?
 • Hur stärker du din motivation?

Praktik 

Praktiken genomförs på en arbetsplats i Göteborgs Stad och där har du en egen handledare, som hjälper dig med frågor som rör arbetsplatsen. På din praktikplats får du möjlighet att pröva dina färdigheter i verkliga situationer. Inför praktiken undersöker vi tillsammans vilken arbetsplats som skulle passa dig bra.

Din samordnare stöttar längs vägen

När du deltar i Startsträckan har du en egen samordnare på arbetsmarknad och vuxenutbildning, som hjälper dig med praktiska saker som rör ditt deltagande. Det kan bland annat röra sig om kontakt med Arbetsförmedlingen och kontakt med din praktikplats. Under din tid på Startsträckan har du också möjlighet att träffa studie- och yrkesvägledare och arbetsterapeut. 

Målet är ett Göteborgsjobb 

Om praktiken fungerar bra får du ett Göteborgsjobb hos arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad. Om praktiken inte fungerar gör du en ny planering tillsammans med Arbetsförmedlingen. 

Göteborgsjobb är en tillfällig anställning, som ska ge dig möjlighet att komma ut på den öppna arbetsmarknaden. 

Mer information om Göteborgsjobb och vad det innebär att ha ett Göteborgsjobb. 

Viktig information om Startsträckan 

 • Längd: 4-8 månader

 • Sysselsättning: Kompetenspassen är 20-30 timmar/vecka under en månad, start 1 oktober. Praktikperioden är 40 timmar/vecka, men kan anpassas efter dina behov.

 • Anmälan: sök via din handläggare på Arbetsförmedlingen. Får du en plats på Startsträckan får du en kallelse till kartläggningssamtal hos oss på arbetsmarknad och vuxenutbildning.

 • Ansökan: Höstens start är fullbokad. Information om ansökan till nästa start kommer i oktober.

Kommande informationsträffar

Vill du veta mer om Startsträckan är du varmt välkommen att besöka våra informationsträffar, som hålls på Brogatan 4 i Göteborg.

Anmäl dig till informationsträff via e-post till startstrackan@arbvux.goteborg.se Kom ihåg att meddela vilket datum du vill komma.

Datum för informationsträffar:

Just nu finns inga datum inbokade. 


En film där Ali och Sunnali berättar om sina erfarenheter av Startsträckan