Redan anställd

Är du en av närmare 700 göteborgare som fått möjligheten att ha ett Göteborgsjobb och därmed chansen att förbereda dig för ett jobb på öppna arbetsmarknaden? Här hittar du information om din anställning hos oss.

Du har rätt till semester – men först efter intjänade semesterdagar 

Du har rätt till semester, men innan du tar semester behöver du först jobba för att tjäna in dina semesterdagar. Hur många betalda semesterdagar du kan ta ut beror på hur mycket och hur länge du har jobbat under semesteråret, som räknas 1 april-31 mars. Kontakta din anställningssamordnare för att få information om hur många semesterdagar du har tjänat in. 

När du ska ansöka om semester är det viktigt att du planerar den tillsammans med din anställningssamordnare och arbetsplatsens chef. Din ledighet måste passa för den verksamheten du jobbar i. Om du arbetar på en arbetsplats som stänger under sommaren måste du exempelvis ta din semester under den period arbetsplatsen har stängt. 

Om du är sjuk eller hemma för vård av barn 

Sjukanmäl dig till enhetschefen eller handledaren på din arbetsplats. När du är frisk igen ska du intyga din sjukfrånvaro på tjänstgöringsrapporten. När du är sjuk eller hemma för vård av barn mer än sju kalenderdagar behöver du lämna ett läkarintyg till chefen eller direkt till din anställningssamordnare. Vid vård av barn måste du kontakta Försäkringskassan första dagen barnet är sjukt. Skriv barnets personnummer på din tjänstgöringsrapport.