Så får du ett Göteborgsjobb

Göteborgsjobb är till för dig som har behov av ett arbete med stöd från en handledare och eventuell fler specialister. Uppfyller du kriterierna har du möjlighet att få ett erbjudande.

Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om du kan få ett erbjudande om Göteborgsjobb. Du måste därför vara inskriven hos Arbetsförmedlingen.

Utöver detta måste du vara:

  • 18-64 år
  • Folkbokförd i Göteborg
  • Ha rätt till extratjänst, offentligt skyddat arbete (OSA) eller introduktionsjobb. 

Vad ska jag göra för att få ett erbjudande?

  1. Kontakta Arbetsförmedlingen, för att få veta om du har rätt till extratjänst, OSA eller introduktionsjobb. 
  2. Har du rätt till det och Arbetsförmedlingen tycker att ett Göteborgsjobb passar dig kontaktar de oss.  
  3. Därefter blir du kontaktad av oss på Arbetsmarknad och vuxenutbildning för att få komma på en intervju eller ett informationsmöte. Vilket det blir beror på vilket typ av stöd du har rätt till.