Vad är ett Göteborgsjobb?

Ett Göteborgsjobb förbereder dig för att kunna få ett jobb på den öppna arbetsmarknaden. Det är en tidsbegränsad anställning, där du under ett år får arbeta på en arbetsplats, samtidigt som du kan få extra stöd för att utvecklas och hitta din väg framåt.

När du har ett Göteborgsjobb är du anställd hos förvaltningen Arbetsmarknad och vuxenutbildning, men jobbar ute på en arbetsplats inom Göteborgs Stad. Du kan exempelvis jobba i ett kök, på äldreboende, på en förskola, inom vaktmästeri eller med att hålla rent och snyggt i stadens parker och andra allmänna utemiljöer.  

Nära stöd av handledare, anställningssamordnare och specialister 

Under din anställning har du en egen handledare på den arbetsplats där du jobbar. Hen är ditt dagliga stöd och hjälper dig bland annat att förstå dina arbetsuppgifter och vilka rutiner och regler som finns på arbetsplatsen. 

Du har också en egen anställningssamordnare på Arbetsmarknad och vuxenutbildning, som du ska kontakta om du har frågor som rör din anställning, behov av extra stöd, semester, ledighet, utbildning eller liknande. Din anställningssamordnare följer dig under hela din anställning, har regelbunden kontakt med både din handledare och din handläggare på Arbetsförmedlingen. 

På Arbetsmarknad och vuxenutbildning finns också ett team av specialister, som du kan får stöd av:

 • Arbetsterapeut, som kan hjälpa dig som har en nedsatt arbetsförmåga att få en fungerande arbetssituation och i vissa fall en anpassad arbetsplats. 

 • Kurator, som hjälper dig som har behov av samtalsstöd i arbetsrelaterade frågor. 

 • Jobbmäklare, som hjälper dig skaffa kontakter på arbetsplatser. 

Göteborgsjobb i korthet - det här får du med dig

 • Erfarenhet från arbetslivet och referenser
 • Ökad förståelse för hur en arbetsplats i Göteborgs Stad fungerar

 • Kunskap i hur arbetsmarknaden fungerar

 • En plan för din yrkesframtid

 • Möjlighet att träna svenska på en arbetsplats (för dig som är ny i Sverige)

 • Träna på att skriva personligt brev och cv samt förbereda dig för en anställningsintervju 

 • Stöd i att söka studier, om intresse finns

Övrigt

 • Anställning ett år med möjlighet till förlängning 

 • Heltid, men kan kombineras med exempelvis sjukersättning eller aktivitetsersättning

 • Ingångslön 2022: 19 200 kr/månad 

 • Friskvårdsbidrag

 • Löpande ansökan