Arbetsplatser och handledare

Tar du emot en göteborgsjobbare på din arbetsplats gör du en stor insats - för samhället, staden och givetvis för den person som får en chans att komma steget närmare ett jobb och en regelbunden inkomst. Det kan förändra personers liv. Var med och bidra!

Att ha ett arbete att gå till är en förutsättning som inte är alla förunnat. Men det är avgörande för att en människa ska må bra och ha möjlighet att leva ett gott liv, det visar forskningen tydligt. 

Därför arbetar Göteborgs Stad för att skapa förutsättningar för alla göteborgare som kan, ska jobba och försörja sig själva och Göteborgsjobb är en del i detta. En göteborgsjobbare är anställd hos oss på Arbetsmarknad och vuxenutbildning, men placerad på en arbetsplats i staden - det kan till exempel vara i ett kök, på en förskola eller inom omsorgen.

Vilka har ett Göteborgsjobb?

Människor som av olika anledningar står långt från arbetsmarknaden. De kan vara nya i Sverige, kämpat med hälsoproblematik länge, nyss avslutat anpassade studier inom Lärvux eller är inskrivna på KRAMI. Alla är de olika, men gemensamt för dem är att de behöver extra stöd för att utvecklas och hitta vägen framåt mot en egen försörjning.  

Därför ska du ta emot en göteborgsjobbare!

Tar du emot en göteborgsjobbare är du med och utvecklar världen. Rätten till arbete är en mänsklig rättighet och en del av FN:s globala mål Agenda 2030. Att så mycket av det internationella fokuset ligger på arbete har att göra med att det betyder så mycket, för så många, att kunna försörja sig själv. Inte bara för individen, utan också för dess familj. Barn till arbetande föräldrar har bättre psykisk hälsa än barn till föräldrar som inte har ett jobb att gå till på morgonen.  

En göteborgsjobbare bidrar också konkret till just er arbetsplats. Ni får omedelbart ett par extra händer i verksamheten och på sikt kanske hen blir en tillsvidareanställd kollega. I många branscher är rekryteringsbehovet för framtiden enormt. Kan du öppna ögonen för en göteborgsjobbare som blir nyfiken på just din bransch och stannar kvar eller vidareutbildar sig för att få rätt kompetens? Då är mycket vunnet.

Dessutom kan en göteborgsjobbare ta med sig nya och värdefulla perspektiv till en arbetsplats, som ger mervärde på det mellanmänskliga planet. Hen kanske bor i en annan del av staden, kommer från en annan del av världen eller har ställts inför helt andra utmaningar än du gjort i ditt liv. Att ta emot göteborgsjobbare öppnar inte bara dörren för andra. Det släpper också in världen på din arbetsplats och bekräftar att vi är en del av någonting större.

Stöd till arbetsplatser och handledare  

  • Att ta emot en göteborgsjobbare är helt gratis för arbetsplatsen (Arbetsmarknad och vuxenutbildning betalar lönen).
  • Du som tar emot en göteborgsjobbare får löpande stöd från oss på Arbetsmarknad och vuxenutbildning. Våra anställningssamordnare stöttar i praktiska frågor som avtal, semester och lön och du som handledare får stöd i hur du ska handleda. 
  • Vi har löpande kommunikation med er och med Arbetsförmedlingen och följer kontinuerligt upp hur det går för göteborgsjobbaren på jobbet. Behövs det, så reviderar vi det upplägg som finns för anställningen - allt för att det ska bli bra för er och för den som jobbar. 
  • Många gånger vill arbetsplatsen fortsätta ha personen anställd efter Göteborgsjobbet tagit slut. Då ger vi tips och råd i hur ni kan gå vidare. 

Vi behöver bli fler som bidrar!

Redan idag har flera hundra arbetsplatser valt att ta emot en göteborgsjobbare, men vi behöver bli fler. Vill du vara med och öppna dörren för en medmänniska och Göteborg lite bättre?

Kontakta oss på goteborgsjobb@arbvux.goteborg.se