Hos oss finns bland annat tillgång till flygel, piano och en mindre scen. Foto: Lo Birgersson

Utrustning och teknik


I Börsen finns bland annat möjlighet att använda en enklare ljudanläggning med mikrofon, en mindre scen, flygel och piano. Här finns även ett välfungerande trådlöst nätverk.

Ljud och bild

Stadshuset har en enklare ljudanläggning med mikrofon som är fri att nyttja. Önskar ni något utöver den för ert event är ni välkomna att kontakta oss. Vi kan ge tips på leverantörer som är vana att arbeta i huset. Ljudnivån i lokalerna får inte överskrida 97 dB. Vår personal avgör vilken basfrekvensen som får användas, så att den inte medför åverkan på lokalerna.

Vid behov av filmduk behöver den placeras med golvstativ. Börsens interiör är till stora delar kulturminnesmärkt och därför finns det inga fästen för filmduk på väggarna. Filmduk måste också hyras in från en extern leverantör. Hör av er till oss för ytterligare information.

Ljus

Ljussättning av lokalerna måste ske av personal som har vana att arbeta i kulturhistoriska och känsliga lokaler. Kontakta oss för mer information och tips på leverantörer som är vana att arbeta i huset.

IT

Börsen har ett väl fungerande trådlöst nätverk. Inloggningsuppgifter får ni genom att höra av er till oss.

Scen

Börsen har en mindre scen som ni kan använda. Storlek och placering diskuteras med oss i god tid före evenemanget.

Flygel och piano

Det finns en flygel och ett piano i huset. Kontakta oss i god tid före ert evenemang om ni önskar använda någon av dessa.

Piano med tillhörande pianopall.

Vid evenemang hos oss har ni tillgång till såväl flygel som piano. Foto: Lo Birgersson