Före, under och efter ert evenemang


Här hittar ni tydliga manualer för vad ni behöver göra före och efter ert evenemang. Ni får också information om vad som gäller under själva eventet.

Under hela ert event finns vår representationspersonal på plats för att informera och svara på frågor. Under påriggning, avriggning och under själva evenemanget når ni också vår personal på telefonnummer: 079-098 34 88. Representationspersonalens instruktioner måste alltid följas.

Mer detaljer kring bokning, villkor och ansvar tar ni del av i Villkor för uthyrning av Börsens festsalar (pdf).

Tider för kvällsarrangemang

  • Klockan 13 får hyresgästen tillträde till lokalerna och riggning av utrustning får påbörjas.
  • Klockan 16 kan repetitioner, soundcheck och ljudligt riggande, exempelvis bankning av tross, påbörjas.
  • Klockan 17 kan evenemanget som tidigast starta.
  • Klockan 01 kan evenemanget som senast sluta.
  • Klockan 03 måste lokalerna senast vara tömda.

Före ert evenemang

Godkänna riggningar

Alla riggningar i lokalerna ska godkännas av vår evenemangspersonal i god tid före evenemanget.

Ankomst 

Ni behöver kontakta oss i god tid för att meddela ankomsttiden. Vid ankomst behöver ni visa legitimation för evenemangspersonalen. De visar också vilken väg evenemangets gods ska tas in. Detta kan tidigast ske klockan 13.

Gods och bud

Inlastning av gods sker genom anvisad ytterdörr. Ytterdörrar får aldrig öppnas utan att en evenemangspersonal är närvarande. Nödutgångar får aldrig blockeras.

Bud till Stadshuset får levereras tidigast klockan 13 på evenemangsdagen. En ansvarig person från arrangören ska stå som mottagare och finnas på plats för att ta emot budet. Märk budet med ”evenemang”, datum och namn. Bud som inte uppfyller villkoren kommer av säkerhetsskäl att avvisas.

Varsamhet i kulturhistorisk miljö

Det är inte tillåtet att fästa något på väggarna eller pelarna. Scenpodier, tross och stativ med ben av metall får inte ställas direkt på golvet. Skydd måste finnas mellan ben och golv.

Parkering

Börsen har ingen egen parkering, utan all parkering hänvisas till Nordstans Parkeringshus, Hedens parkering och gator kring Börsen. Parkering eller uppställning av fordon på Gustaf Adolfs Torg är inte tillåten.

Under ert evenemang

  • Användning av rök, eld och fyrverkerier inomhus är förbjuden.
  • Rökning är endast tillåten utomhus.
  • Eftersom Börsens är av stort kulturhistoriskt värde behöver ni vara varsamma med interiören. Läs mer i dokumentet Villkor för uthyrning av Börsens festsalar längst upp på den här sidan.

Efter ert evenemang

Städning och sopor

När evenemanget är slut ska avriggningen påbörjas direkt. Inget gods, material eller sopor får lämnas kvar i Börsen under natten. Tejprester och liknade ska tas bort för att undvika kostnader för extra städning.

Allt material, exempelvis scenmattor, emballage, blommor, giveaways och program, måste tas med från huset direkt efter evenemangets slut. Börsen har tyvärr ingen möjlighet att ta hand om sopor. Senast klockan 03 måste lokalerna vara återställda för att kunna städas. Om detta inte sker, debiteras lokalhyra för ett extra dygn.

Städning sköts via Börsens kontrakterade entreprenör och viss grundstädning ingår i hyresavgiften. Om vi anser att extra städning krävs efter genomfört evenemang, bekostas detta av hyresgästen.

Utlastning av gods

Utlastning av gods ska ske genom anvisad ytterdörr. Ytterdörrar får aldrig öppnas utan att vår evenemangspersonal är närvarande.