Bildgalleri


Här hittar du foton och andra avbildningar av Börsen genom tiderna.

Bilder efter renoveringen 2016–2020

Exteriör

Börsens huvudfasad mot Gustaf Adolfs torg.

Börsens huvudfasad mot Gustaf Adolfs torg. Foto: Bert Leandersson, Higab


Börsens fasad mot Gustaf Adolfs torg, 2019.

Börsens huvudfasad mot Gustaf Adolfs torg. Foto: Bert Leandersson, Higab


Hela kvarteret Högvakten med Börsen längst till höger, 2019. Foto: Bert Leandersson, Higab

Hela kvarteret Högvakten med Börsen längst till höger. Foto: Bert Leandersson, Higab


Börsens fasad mot Gustaf Adolfs torg, 2021.

Börsens fasad mot Gustaf Adolfs torg. Foto: Lo Birgersson


Börsens sydöstra hörn, 2021.

Börsens sydöstra hörn. Foto: Lo Birgersson


Torgfasadens sex skulpturer: Idogheten, Lyckan (ibland Freden), Handeln, Sjöfarten, Rikedomen och Industrin.

Torgfasadens sex skulpturer anspelar med sina karaktärer på husets olika funktioner. Från vänster till höger kallas de Idogheten, Lyckan (ibland Freden), Handeln, Sjöfarten, Rikedomen och Industrin. Foto: Lo Birgersson


Detalj från spröjsarna i portarna mot Gustaf Adolfs torg, 2021.

Gjutjärnsspröjsen i ekportarna mot Gustaf Adolfs torg. Foto: Lo Birgersson


Gjutjärnsspröjsarna på torgfasadens portar.

Detalj från portarnas gjutjärnsspröjs med Göteborgs stadsvapen. Foto: Lo Birgersson


Detalj från bladmönstrade spröjsar i portarna mot Gustaf Adolfs torg..

Detalj från de bladmönstrade spröjsarna i portarna mot Gustaf Adolfs torg. Foto: Lo Birgersson


Börsens fasad mot Östra hamngatan, 2021.

Börsens fasad mot Östra hamngatan. Foto: Lo Birgersson


Detalj från fasaden mot Östra hamngatan, med porten och en av lyktorna som flankerar den. Foto: Lo Birgersson

Detalj från fasaden mot Östra hamngatan, med porten och en av lyktorna som flankerar den. Foto: Lo Birgersson


Hörnet Östra hamngatan/Postgatan.

Hörnet Östra hamngatan/Postgatan. Foto: Lo Birgersson


Detalj rån Postgatans fasad.

Del av Postgatans fasad. Foto: Lo Birgersson


Postgatans fasad.

Postgatans fasad. Foto: Lo Birgersson

Börshallen

Börshallen och dess trappor in mot trapphallen.

Börshallen där Göteborgs köpmän en gång höll sina möten. Här syns trapporna in mot trapphallen. Foto: Lo Birgersson


Börshallen och portarna ut mot Gustaf Adolfs torg.

Börshallen och portarna ut mot Gustaf Adolfs torg. Foto: Lo Birgersson


Börshallen sedd från Smetanarummet, som är dagens huvudentré från torget.

Börshallen sedd från det intilliggande Smetanarummet. Foto: Lo Birgersson


Statyn av Oscar I i Börshallen mot glasväggarna mot Smetanarummet.

Staty av Oscar I vid Börshallens västra kortsida. Foto: Lo Birgersson


Börshallens mönstrade klinkergolv.

Börshallens mönstrade klinkergolv. Foto: Lo Birgersson


Detalj från Börshallens golv  där klinkern lagts i mönstret av en örn.

Detalj från Börshallens klinkergolv. Foto: Lo Birgersson


Göteborgs stadsvapen infällt i Börshallens klinkergolv.

Göteborgs stadsvapen infällt i Börshallens klinkergolv. Foto: Lo Birgersson


Detalj från Börshallens glasade innerdörrar mot de yttre portarna.

Detalj från Börshallens glasade dörrarna innanför de yttre portarna. Foto: Lo Birgersson

Smetanarummet

Smetanarummet som idag är huvudentré ut mot Gustaf Adolfs torg, 2021.

Smetanarummet, som idag är huvudentré mot Gustaf Adolfs torg. Foto: Lo Birgersson


Malmklockan på en vägg i Smetanarummet.

Malmklockan som nu hänger i Smetanarummet användes tidigare som börsklocka och troligtvis som vällingklocka under byggtiden. Foto: Lo Birgersson

Representationsrummet

Sammanträdesrummet intill Börshallen.

Representationsrummet ligger intill Börshallen på nedre plan. Förr var rummet en del av Börshallen, idag tar kommunfullmäktiges presidium emot sina besök här. Foto: Lo Birgersson


Sammanträdesrummet intill Börshallen.

Representationsrummet med dörrarna in mot Börshallen. Foto: Lo Birgersson


Detalj från dörren mellan sammanträdesrummet och Börshallen.

Detalj från dörren mellan representationsrummet och Börshallen. Foto: Lo Birgersson

Trapphallen

Trapphallen med stucco lustro på väggarna och dubbeltrappan av vit marmor, 2019.

Trapphallen med stucco lustro på väggarna och dubbeltrappan i vit marmor. Foto: Hans Wretling


Trapphallens välvda glastak.

Trapphallen kom till vid ombyggnationen 1904-1905. Tidigare fanns ett enklare trapphus i en utbyggnad på den öppna gården. Foto: Lo Birgersson


Börsens centrala trapphus.

Stucco lustro, tekniken som trapphallens väggar är behandlad med är en puts- och målningsteknik från romartiden som ger en glänsande yta. Foto: Lo Birgersson


Trapphallen sedd från Östra hamngatans entré.

Trapphallen sedd från Östra hamngatans entré. Foto: Lo Birgersson


Börsens entré från Östra hamngatan med stucco lustro på väggarna och ljuskrona. Fotograf: Bert Leandersson

Entrén från Östra hamngatan som leder in till trapphallen i centrum av huset. Denna entré var tidigare entré till festivitetslokalerna på översta våningen. Foto: Bert Leandersson, Higab

Toaletter, garderob och kök

Börsens damtoalett, 2021.

Börsens damtoalett 2021. Den ursprungliga damtoaletten hade bland annat väggmålningar i blått, rosa, grönt och guld. Toaletter, garderob och kök ligger på Börsens mellanvåning. Foto: Lo  Birgersson


En av Börsens två garderober med plats för avhängning för 350 gäster.

En av Börsens två garderober med plats för avhängning för totalt 350 gäster. Foto: Lo BirgerssonBörsens moderna, fullt utrustade kök.

I och med renoveringen 2016–2020 fick Börsen ett modernt, högklassigt kök. Foto: Lo Birgersson

Stora Börssalen

Stora Börssalen

Stora Börssalen, med sin intrikat stjärnmönstrade parkett, ligger på översta våningen och fyller hela husets bredd mot Gustaf Adolfs torg. Foto: Frida WinterStora Börssalen med stuckatur och ljuskronor.

Stuckatur, kakelugnar, skulpturer och ljuskronor i Stora Börssalen. Foto: Lo Birgersson


Stora Börssalen med Mercuriusstatyn av göteborgsskulptören Bengt Erland Fogelberg.

Stora Börssalen med Mercuriusstatyn av göteborgsskulptören Bengt Erland Fogelberg. Foto: Lo Birgersson


Stora Börssalen med skulpturen Amor och Venus.

Stora Börssalen med skulpturen Amor och Venus. skapad i Rom på 1820-talet av Johan Niklas Byström. Foto: Frida Winter


Statyn Amor och Venus i Stora Börssalen.

Närbild på statyn Amor och Venus. Foto: Frida Winter


Detalj från kakelugn i Stora Börssalen.

Detalj från en av kakelugnarna i Stora Börssalen. Foto: Lo Birgersson

Lilla Börssalen

Lilla börssalen, 2019.

Lilla Börssalen ligger på översta våningsplanet. genom dörröppningen syns Röda salongen. Foto: Hans Wretling


Pianot i Lilla Börssalen

Pianot i Lilla Börssalen. Foto: Lo Birgersson


Taket i Lilla Börssalen.


Taket i Lilla Börssalen. Foto: Lo Birgersson

Salongerna

Pompejanska rummet med väggmålningar av Fritz Hagedorn.

Pompejanska salongen. Detta är en av tre salonger i fil mot Östra hamngatan. Foto: Lo Birgersson


Pompejanska rummet med väggmålningar av Fritz Hagedorn.

Pompejanska salongen med väggmålningar av Fritz Hagedorn. Foto: Lo Birgersson


Interiör från Börsen med kakelugn, parkettgolv och blå och gyllene väggmålningar.

Stucksalongen, en av de tre salongerna på övre våningen och Prinsessan Lilians favoritrum. Salongen kallas även Gula salongen på grund av dess gulklädda möblemang. Foto: Bert Leandersson, Higab


Stuckrummet

Stucksalongen med siktlinje in i Pompejanska salongen och därefter Stora Börssalen. Foto: Lo Birgersson


Detalj från Stuckrummets vägg.

Detalj från en av Stucksalongens väggar. Foto: Lo Birgersson


Detalj från Stuckrummets fönster.

Detalj från Stucksalongens fönster. Foto: Frida Winter


Detalj från Stuckrummets vägg.

Detalj från en av Stucksalongens väggar. Foto: Lo Birgersson


Sidenrummet med röd sidendamast på väggarna.

Röda salongen, även kallat Sidensalongen på grund av de sidendamastklädda väggarna. Foto: Lo BirgerssonSidenrummet

Del av Röda salongen. Foto: Frida Winter


Ljuskronan i Sidenrummet.

Ljuskronan i Röda salongen och inblick in i kommunfullmäktiges samtalsrum, som även kallas hörnrummet. Foto: Lo Birgersson


Tak med ljuskrona i Sidenrummet.

Tak med stuckaturer och ljuskrona i Röda salongen. Foto: Frida Winter


Sammets- och spetsgardiner i Sidenrummet.

Sammet och spets i Röda salongen. Foto: Lo Birgersson

Kommunfullmäktiges sessionssal

Kommunfullmäktiges sessionssal i jugendstil.

Kommunfullmäktiges sessionssal i jugendstil kom till vid ombyggnationen 1904-1905. Då gjordes den ursprungliga restaurangen om till mötessal för dåtidens stadsfullmäktige. Foto: Lo Birgersson


Kommunfullmäktiges sessionssal

Detalj från ledamöternas sittplatser. Foto: Lo Birgersson

Kommunfullmäktiges samtalsrum

Kommunfullmäktiges samtalsrum

Kommunfullmäktiges samtalsrum ligger på översta planet i Börsen och kallas också hörnrummet. Foto: Lo BirgerssonI kommunfullmäktiges samtalsrum hänger ett flertal porträtt, bland annat av göteborgaren och riksdagsledamoten Olof Wijk den yngre.

I kommunfullmäktiges samtalsrum hänger ett flertal porträtt, bland annat av göteborgaren och riksdagsledamoten Olof Wijk den yngre. Foto: Lo Birgersson

Bilder från renoveringen 2016–2020


Börsens fasad mot Gustaf Adolfs torg under renoveringen 2016-2020.

Börsens fasad mot Gustaf Adolfs torg under renoveringen 2016–2020. Foto: F O Pettersson


Renovering av börshallen, 2018.

Renovering av Börshallen. Foto: Svante Thun, Higab


Renovering av börshallen, 2018.

Renovering av Börshallen. Foto: Svante Thun, Higab

Historiska bilder

1600-tal

1600-talsvy över platsen där Gustaf Adolfs torg och Börsen ligger idag.1600-tal

1600-talsvy över vallgraven och platsen där Gustaf Adolfs torg och Börsen ligger idag. Källa: Göteborgs stadsmuseum


1700-tal

1700-talsvy över Stora hamnkanalen och Stora torget, idag kallat Gustaf Adolfs torg. Konstnär: Elias Martin Källa: Göteborgs stadsmuseum

1700-talsvy över Stora hamnkanalen och Stora torget, idag kallat Gustaf Adolfs torg. Konstnär: Elias Martin Källa: Göteborgs stadsmuseum


1800-tal

En av kvarteret Högvaktens innergårdar 1809. Fotograf: Emil Bäcklin Källa: Göteborgs stadsmuseum

En av kvarteret Högvaktens innergårdar 1809. Fotograf: Emil Bäcklin Källa: Göteborgs stadsmuseum


Kaulbarska huset tidigt 1800-tal med Engborgs källare och Winbergskans krog ovanpå. Konstnär: Claes Krantz Källa: Göteborgs stadsmuseum

Tomten där Börsen nu står tidigt 1800-tal med Kaulbarska huset. Konstnär: Claes Krantz Källa: Göteborgs stadsmuseum


Vy över Stora torget 1835, med Kaulbarska huset längst till höger på den norra sidan. Fotograf okänd Källa: Göteborgs stadsmuseum

Vy över Stora torget 1835, med Kaulbarska huset längst till höger på den norra sidan där Börsen står idag. Fotograf okänd Källa: Göteborgs stadsmuseum


Förslag till börsbyggnad av Justus Weinberg 1825.

Ett av många förslag till börsbyggnad, ritat av Justus Weinberg 1825. Källa: Göteborgs stadsmuseum


Förslag till Börsbyggnad av Fredrik Blom 1828. Källa: Göteborgs stadsmuseum

Förslag till börsbyggnad av Fredrik Blom 1828. Källa: Göteborgs stadsmuseum


Ritning av fasaden mot Östra hamngatan, av Pehr Johan Ekman 1844.

Ritning av fasaden mot Östra hamngatan, av Pehr Johan Ekman 1844.


Tuschritning av inredningen i festivitetssalen (nuvarande stora börssalen), av Pehr Johan Ekman 1846.

Tuschritning av inredningen i festivitetssalen (nuvarande stora börssalen), av Pehr Johan Ekman 1846.

Börshallen då den stod färdig. Litografi: Ludvig Messmann Källa: Göteborgs stadsmuseum

Börshallen då den stod färdig 1949. Litografi: Ludvig Messmann Källa: Göteborgs stadsmuseum


Börsen på 1860-talet, invid Östra hamnkanalen som idag är Östra hamngatan. Litografi: Ludvig Messmann Källa: Göteborgs stadsmuseum

Börsen på 1860-talet, invid Östra hamnkanalen som idag är Östra hamngatan. Litografi: Ludvig Messmann Källa: Göteborgs stadsmuseum


Militärkonsert utanför Börsen 1880-tal.

Militärkonsert utanför Börsen 1880-tal. Fotograf okänd Källa: Göteborgs stadsmuseum


Vy över Börsen och Östra hamngatan kring 1890. Fotograf okänd Källa. Göteborgs stadsmuseum

Vy över Börsen och Östra hamnkanalen kring 1890. Fotograf okänd Källa: Göteborgs stadsmuseum


Program till maskeradbal på Börsen 13 mars 1875. Källa Göteborgs stadsmuseum

Program till maskeradbal på Börsen 13 mars 1875. Källa: Göteborgs stadsmuseum

Konstnären Carl Larsson i börshallen inivid statyn av Oscar I, kring 1880. Källa: Göteborgs stadsmuseum

Konstnären Carl Larsson i börshallen invid statyn av Oscar I, kring 1880. Källa: Göteborgs stadsmuseum


Fest i Festivitetssalen (numera stora börssalen) 1895.  Fotograf okänd Källa: Göteborgs stadsmuseum

Fest i Festivitetssalen (numera stora börssalen) 1895. Fotograf okänd Källa: Göteborgs stadsmuseum


Konstnärsförbundet har fest med blomtema i Festivitetssalen på Börsen, 1895. Fotograf: Jonas Aron

Konstnärsförbundet har fest med blomtema i Festivitetssalen på Börsen, 1895. Fotograf: Jonas Aron Källa: Göteborgs stadsmuseum


1900-tal

Kvarteret Högvakten på 1930-talet. Källa: Göteborgs stadsmuseum

Gustaf Adolfs torg med Börsen på 1930-talet strax före Östra hamnkanalen lades igen. Källa: Göteborgs stadsmuseum


Göteborgs stadsfullmäktige 1912 och bilder från Börsen och sessionssalen. Fotograf: Harry Lindbohm Källa: Göteborgs stadsmuseum

Göteborgs stadsfullmäktige 1912 och bilder från Börsen och sessionssalen. Fotograf: Harry Lindbohm Källa: Göteborgs stadsmuseum


Börsens sessionssal 1922.

Börsens sessionssal 1922. Fotograf okänd Källa: Göteborgs stadsmuseum


Gustaf Adolfs torg och Börsen 1947. Källa: Göteborgs stadsmuseum

Gustaf Adolfs torg med Börsen och Östra hamngatan när Östra hamnkanalen lagts igen, 1947. Källa: Göteborgs stadsmuseum