Aktuella forskningsrapporter

Här kan du läsa aktuella forskningsrapporter från vår verksamhet om drogproblematik och behandlingar.

Samtal som hjälper

Respons alkoholrådgivning, Behandlingsgruppen och Spelberoendeteamet är samtalsmottagningar för dig som har alkohol-, drog- eller spelproblem. I vår rapport får du reda på mer om vårt stöd och viktigast - att samtalen hjälper de allra flesta vi möter!

Samtal som hjälper

Vem är jag utan cannabis?

En studie om behandling för personer med riskbruk, missbruk eller beroende av cannabis: Behandlares och klienters perspektiv och förändringsprocesser. Rapporten handlar om öppenvårdsbehandling för vuxna med bekymmer kring sin användning av cannabis. Vilka är då de som söker sig till behandling mer exakt? Vad bekymrade dem, hur uppfattade de att det är att genomgå behandling, och vad blev utfallet?
Vem är jag utan cannabis?

Behandling för personer med riskbruk, missbruk eller beroende av cannabis

Behandlares och klienters perspektiv och förändringsprocesser. Delrapport 1- Behandlares perspektiv: Metod och förhållningssätt. Hur ser öppenvårdsbehandling ut i praktiken för personer som använder cannabis? Vad kan man lära av behandlarnas erfarenheter för att förbättra vård och behandling? Kunskap om behandling i praktiken är en viktig del i ett evidensbaserat arbete.
Behandling för personer med riskbruk, missbruk eller beroende av cannabis.

Standing up!  Stödgruppsverksamhet för anhöriga till personer med drogproblem

Det här är en rapport om en stödgruppsverksamhet för anhöriga till personer med drogproblem. Underlaget för studien utgörs av två stödgrupper för anhöriga under hösten 2013 respektive våren 2014 vid Behandlingsgruppen Centrum-Väster.
Standing up!

Tjejer och cannabis – eller en oväntat lång semester!

Det här är en studie om unga tjejer som har rökt mycket cannabis och som deltagit i behandlande insatser organiserade av det offentliga samhället. Tjejerna som medverkar har stor erfarenhet av alla aspekter kring cannabisrökning. Studien handlar om hur deras liv utvecklades under den period som de rökte cannabis och hur tillvaron kom att utveckla sig när de slutat röka cannabis.
Tjejer och cannabis - eller en oväntat lång semester!